עבודה סמינריונית בחינוך מיוחד

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
שנת הגשה 2008
מספר מילים 5927
מספר מקורות 17

תקציר העבודה

משמעות המחשבים לילדים עם אוטיזם עבודה סמינריונית בחינוך                                           תוכן העניינים
מבוא                                                                                            3
א.      אוטיזם  (ASD)                                                                     4-7
ב.      משבר הולדת ילד חריג                                                          7-10 ג.       התמודדות עם גידול ילד אוטיסט                                         10-12
ד.      תפיסת המסוגלות העצמית של ההורה                                13
ה.      לחץ הורי אצל הורים לילדים עם אוטיזם                            14-משפטים ו.        לחץ הורי  – אימהות מול אבות                                            16-17
ז.        שימוש במחשב על ידי ילדים אוטיסטים                            17-19
דיון וסיכום                                                                                         20 מקורות                                                                                               21-22
מבוא
התא המשפחתי הוא מסגרת המאגדת בתוכה הורים וילדים. עבור הילד, המשפחה היא מסגרת תומכת המגנה על קיומו ודואגת לצרכיו. עבור ההורים, הילד הוא מקור למימוש והגשמה עצמית. פרישה או הצטרפות של חבר למערכת חברתית זו מצריכה ארגון מחדש שלה. הולדת הילד הראשון מהווה עבור הזוג שינוי משמעותי במעמדם ובתפקידם החברתי, באחריותם היומיומית וכן שינוי בזהות האישית של כל אחד מהם. המשפחה כיחידה חברתית הניצבת מול סדרה של משימות התפתחותיות, נאלצת לעתים להתמודד עם קבלתו של ילד חריג למסגרתה. נוכחות של ילד עם מוגבלות כלשהי במשפחה מהווה גורם לחץ היוצר משבר משפחתי. בני המשפחה – הורים ואחים – ניצבים לפתע בפני תביעות ואתגרים חדשים. הם(Bristol & Schopler, 1983) אינם יכולים להשתמש בניסיון העבר שלהם להתמודדות עם קשיים אלה ונאלצים להיערך מולם מחדש. הליקוי והחריגות של הילד מתווים את הפער בין ציפיות שנרקמו לפני הולדת הילד לבין המציאות.
פעמים רבות מלווה את ההורים לילד בעל מוגבלויות תחושה של אכזבה גדולה וחוסר-אונים.
  באוטיזם הכוונה להסתגרות רצונית של אדם מקשר עם המציאות על מנת לחיות בתוך עולם פנימי של עצמו (עצמו = autos (יוונית)). לוקים בה ארבעה-חמשה ילדים מכל עשרת אלפים. רובם סובלים גם מפיגור. רק אצל 5%-30%  מתוכם מנת המשכל היא בטווח הנורמלי. השכיחות של אוטיזם גבוהה פי ארבעה אצל בנים לעומת בנות (גילת, 2007). פרק א' סוקר את האוטיזם לסוגיו. הפרקים ב'-ג' עוסקים בהשפעת הולדת ילד חריג על משפחתו ובדרכי ההתמודדות עם גידולו. הפרקים ד'-ו' סוקרים את השפעת מציאותו של ילד חריג על הוריו, על ביטחונם העצמי וכן         עבודה זו תסקור את גידולו במשפחה של ילד עם אוטיזם, בלחץ על ההורים בעקבות הקשיים שגורם גידול ילד בעל מוגבלות זו, בהרגשתם לגבי יכולתם לעמוד בהתמודדות זו ותשים את הדגש על דרכי הטיפול באוטיזם באמצעות מחשבים.