הדבקה חברתית ברשת האינטרנט: האם מאפייני שיווק ויראלי ברשת רלוונטיים גם למוצרים שאינם מבוססי אינטרנט?