סמינריון:לימודים באמצע החיים

סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , ,
ציון 97
שנת הגשה 2006
מספר מילים 8463
מספר מקורות 59

תקציר העבודה

תוכן העניינים
אמצע החיים תקופת הבגרות האמצעית תקופת הבגרות המאוחרת תיאורית אמצע החיים הורות באמצע החיים התפתחות באמצע החיים מבחינה מגדרית גישות שונות לשלב אמצע החיים שחיקה / צמיחה באמצע החיים לומד בוגר אנדרגוגיה – עקרונות למידת מבוגרים בובר והשכלת העם למידה לצורך התפתחות מקצועית סיכום ביבליוגרפיה מונח "אמצע החיים" מלמד על תפיסתה של תקופה זו בחיי האדם כדבר שבין לבין, בין תקופה שקדמה לה לתקופה הבאה אחריה. ציונה כתקופת ביניים בחיים, משמעו שהיא חסרת מאפיינים ייחודיים וחיוביים. זוהי תקופה שאינה כבר ילדות והתבגרות ועיקרה הכנה לקראת הזיקנה: בריאות, יחסים וכסף .זוהי תקופה המשמשת מעין "תחנת מעבר" בדרך לפרק האחרון בחיים  Grace, Baruch & Brooks-Gunn, 1984) ).
ככל שאנשים מתקדמים אל אמצע חייהם, הם מחפשים את הדרך לבטא אותו יצר הורשה. מוטיווציה זו נובעת, כך למעשה מלמד המודל שתואר, משאיפה פנימית וצפייה חברתית. השאיפה הפנימית – יש לה שתי פנים – מחד, הצורך לתת, להעניק, להיות בעל חשיבות למישהו בעולם וזה מה שמונח ביסוד ה   communion מאידך, קיימת מגמה פרטית יותר, "להישאר לנצח" המכונה במודל:   Agency. הדרישה  החברתית באה לידי ביטוי בצפייה של החברה שהמבוגר ייקח אחריות לדור הבא, הן כהורים, הן כמורים, מחנכים ומנהיגים. התרבות החברתית מעצבת את התחומים בהם אנשים מבטאים את רצונם להמשכיות.
מקאדאמס  McAdams
1 993)) רואה בסיפור החיים של אדם ביטוי למרכיבי זהותו. כך לדוגמא אנשים רואים ערך בסיפור חייהם למען יכירו צאצאיהם או החברה בה חיים את מה שהיה. הסיפור מהווה כלי להנחלת העבר הלאה והוא חלק של תהליך התפתחות הזהות בשלב זה של החיים. בנוסף לשאיפה שהסיפור יהיה בעל אחידות ומשמעות, בדרך כלל אנשים מעצבים את הסיפור האישי, המורכב מן העבר וההווה והסתכלות לעתיד בו זמנית, כך שידגיש את מה שעשוי להישאר מהם בעולם לאחר מותם.  לכן יצר ההורשה הוא ביטוי חשוב של סוגיית הזהות באמצע החיים. הזהות היא סוגיה שמעסיקה את הפרט אולם צריך לזכור שגם קיומה של החברה, במיוחד מבחינה תרבותית, מותנה במידה רבה ביצר ההמשכיות שקיים בחבריה.