סמינריונית בדרכי הוראת תושבע"פ

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2014
מספר מילים 5735
מספר מקורות 10

תקציר העבודה

דרכי הוראת תושבע"פ עבודה סמינריונית תוכן עניינים
מבוא ..2
חלק א' רמת לומד מבוגר רמת לומד מבוגר בשילוב מפרשי המשנה –…6-3
דיני ברכות מתוך "קיצור שולחן ערוך"- ילקוט יוסף –..8-7
חלק ב' מקבץ מאמרים העוסקים בנושא השירה המשנתית מאמר א- שירה משנתית/ הרב ש"ח  ברנשטיין, הרב דוד אבו 10-9
מאמר ב'- השירה המשנתית/ שחר בן שרים –..10 מאמר ג'- הוראת שירת המשנה/ הרב יהודה שוורץ –..13-11
חלק ג' האופן שבו "השירה המשנתית" באה לידי ביטוי ביחידת הלימוד הקדמה –…משפטים-מנהל עסקים מערך שיעור –..משפטים מהלך השיעור -18-16
ביבליוגרפיה -…19
מבוא
נושא עבודתי הוא "השירה המשנתית" המצויה במשניות רבות. מבנה זה מונע מתוך התחשבות בצרכי הלומד ,ומטרתו היא להקל על לימוד וזכירת המשניות. מבנה זה מתבטא באמצעות ביטויים חוזרים ,הדגשת משקל, חריזה ועוד. ידוע שלעיתים, בחירת האופן שבו נכתבה המשנה הושפע רבות מהמבנה השירי, כך שהמשנה תהיה "בעלת מנגינה" שתקל על הלומד, וזאת כדברי ר' ישראל לפשיץ:
שהיו להן זמירות מיוחדין לכל משנה ומשנה. ולפי עניות דעתי היה זה כדי לחזק המשנה בכח הזכרון, מדהיו שונין המשניות על פה אפי' בימי רבי, וע"י הניגון נזכר היטב לישנא דמתני', באשר שהיה הזמר מסודר לפי המלות והבבות שבמשנה. ולכן כמה פעמים בחר התנא ג"כ במלה זאת ולפעמים באחר, הכל כפי הנאות לקול השיר המיוחד להמשנה.
נושא זה מאוד עניין אותי ולכן בחרתי לעסוק בו בעבודתי. בנוסף לכך, אני חושב שזהו נושא חשוב ומרכזי בלימוד המשנה, שלעניות דעתי יתרום לי רבות לגיוון דרכי ההוראה בשיעורי המשנה, וללימוד נכון ומיטבי.
מקצוע: משנה.
הנושא:  "כיצד מברכים על הפירות".
יחידת הלימוד: סדר זרעים, מסכת ברכות פרק ו' ("כיצד מברכין"), משניות א'- ג'.
רמה לימודית: כיתה ד'.
משך הלימוד: 2 שיעורים.
כיווני ההוראה: השירה המשנתית.
י ח י ד ת  ה ל י מ ו ד :
א. כֵּיצַד מְבָרְכִין עַל הַפֵּרוֹת?
עַל פֵּרוֹת הָאִילָן – אֹמֵר בּוֹרֵא פְּרִי הָעֵץ. חוּץ מִן הַיַּיִן, שֶׁעַל הַיַּיִן – אוֹמֵר בּוֹרֵא פְּרִי הַגָּפֶן.
וְעַל פֵּרוֹת הָאָרֶץ – אוֹמֵר בּוֹרֵא פְּרִי הָאֲדָמָה. חוּץ מִן הַפַּת, שֶׁעַל הַפַּת אוֹמֵר – הַמּוֹצִיא לֶחֶם מִן הָאָרֶץ.
וְעַל הַיְּרָקוֹת – אוֹמֵר בּוֹרֵא פְּרִי הָאֲדָמָה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, בּוֹרֵא מִינֵי דְּשָׁאִים.
ב. בֵּרַךְ עַל פֵּרוֹת הָאִילָן "בּוֹרֵא פְּרִי הָאֲדָמָה" – יָצָא, וְעַל פֵּרוֹת הָאָרֶץ "בּוֹרֵא פְּרִי הָעֵץ" – לֹא יָצָא.
עַל כֻּלָּם – אִם אָמַר "שֶׁהַכֹּל נִהְיֶה בִּדְבָרוֹ"- יָצָא.
ג. עַל דָּבָר שֶּׁאֵין גִּדּוּלוֹ מִן הָאָרֶץ – אוֹמֵר שֶׁהַכֹּל, עַל הַחֹמֶץ וְעַל הַנּוֹבְלוֹת וְעַל הַגּוֹבַאי – אוֹמֵר שֶׁהַכֹּל, עַל הֶחָלָב וְעַל הַגְּבִינָה וְעַל הַבֵּיצִים – אוֹמֵר שֶׁהַכֹּל. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, כָּל שֶׁהִיא מִין קְלָלָה – אֵין מְבָרְכִין עָלָיו.