סמינריון - מדוע הטילה ארה"ב את פצצת האטום על יפן

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , , , , , , ,
ציון 93
שנת הגשה 2011
מספר מילים 5740
מספר מקורות 15

תקציר העבודה

תוכן עניינים
מבוא. 1
רקע היסטורי 2
1 . מניעים מדיניים.. 4
1 .1
וועדת הביניים לפרויקט מנהטן-פצצת האטום כנשק לגיטימי 4
1 .2
דרישת "כניעה ללא תנאים" וניסיונות הכניעה היפניים.. 5
2 . החשש  מבריה"מ וגורמים נוספים.. 9
2 .1
בריה"מ וכניסתה למלחמה. 9
2 .2
גורמים נוספים להפלת הפצצה. 11
3 . ההפצצות. מנהל עסקים
3 .1
הירושימה ונגסאקי מנהל עסקים
3 .2
ביקורות. 16
דיון וסיכום.. 19
ביבליוגרפיה. 20 עבודתי מתמקדת בתהליך קבלת ההחלטות של מעצבי המדיניות האמריקאית לפני הטלת הפצצות ובשיקולים שהביאו אותם לעשות זאת. כמו כן, אדון בצעדיה של יפן לעבר כניעה בטרם הפלת הפצצות ובהזדמנויות השונות בהן החמיצה ארה"ב לסיום מוקדם יותר של המלחמה. בנוסף, אציין נקודות מבט של תיאורטיקנים שונים אשר עוסקות בסיבות לשימוש בנשק הגרעיני ע"י ארה"ב ובנקודת המבט של מעצבי המדיניות האמריקאית, שהתפתחה עקב פיתוח הפצצה הגרעינית. אין בכוונתי לבדוק את השפעת השימוש בנשק גרעיני על מאזן הכוחות העולמי לאחר המלחמה או להשלכות השימוש בפצצות האטום. מכאן נובע כי מסגרת הזמן בה התמקדתי הינה מכניסת יפן למלחמת העולם השנייה ועד להטלת פצצות האטום.
בחלק הראשון של עבודתי אעסוק בועדת הביניים, שהוקמה ע"י הנשיא טרומן במטרה לדון בכל האספקטים הקשורים לשימוש בפצצת האטום מתוך ההנחה כי זהו נשק לגיטימי לשימוש.
בנוסף, אדון בפרק זה בדרישה האמריקאית ל"כניעה ללא תנאים" מהיריב היפני ואתן מבט אל הניסיונות היפניים להיכנע ולסיים את המלחמה לפני הטלת פצצות האטום.
בפרק השני בעבודתי אדבר על  השיקולים האמריקאים להטלת הפצצות עקב החשש לשינויים במאזן הכוחות העולמי מול בריה"מ לאחר המלחמה. בתת פרק זה אדון במושג "דיפלומטיה אטומית" הגורס כי לא הייתה הצדקה לשימוש בפצצות האטום על יפן על מנת לכפות עליה להיכנע כיוון שהייתה כבר על סף כניעה, וכי השימוש בפצצות האטום בא להפגין כוח מול בריה"מ ולהזהירה מפני המשך התפשטות במזרח אירופה (בן-צבי, 2006). בתת הפרק השני של פרק זה אמנה את הגורמים הנוספים שתרמו ללחץ על הממשל האמריקאי להטיל את פצצות האטום כגון: סכומי הכסף האדירים שהושקעו בפיתוח הפצצות הגזענות כנגד העם היפני וכן הטענה כי שימוש בפצצות האטום הצילו חיי חיילים רבים מכוחות בעלות הברית שבעצם מהווה את הנימוק הרשמי של ממשלת ארה"ב לשימוש בפצצות. ראיתי את הצורך לפרט את הפלת פצצות האטום בפועל ואת הנזקים שגרמו ולכן אתאר בפרק השלישי בעבודה את השימוש בפצצות בערים הירושימה ונגסאקי וכן את הביקורות על השימוש בפצצות, לפני ואחרי הפלתן.