סמנריונית בחינוך - מוערבות הורים בבית הספר

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , ,
שנת הגשה 2011
מספר מילים 2944

תקציר העבודה

מעורבות הורים בבית-הספר עבודה סמינריונית בחינוך         ירושלים, תש"ע, 2010 תוכן עניינים:
מבוא …עמ'
3 פרק ראשון – הגדרות –עמ' 5
פרק שני – סקירה היסטורית של מעורבות הורים עמ' 8
פרק שלישי – מעורבות הורים בבתי-ספר קהילתיים –עמ' 13
פרק רביעי – יתרונות וחסרונות של מעורבות הורים –.עמ' 17
פרק חמישי – דרכים להתמודד עם מעורבות הורים –.עמ' 20 דיון ומסקנות -עמ'
2 3
ביבליוגרפיה -.עמ'
2 5
מבוא
ידועה האמרה "הורים, אי אפשר איתם ואי אפשר בלעדיהם!" המבוססת בין היתר על כך שיש קונפליקטים רבים בינם לבין בית-הספר.
לכאורה, מה פשוט יותר משיתוף בין המשפחה ומערכת החינוך, שני השותפים המשמעותיים ביותר בחיי הילד? הרי לשניהם מטרה משותפת:
צמיחת הילד ומיצוי יכולותיו. שניהם עושים זאת באמצעות חינוך והוראה. ההבדל ביניהם הוא שהמשפחה מטפחת בעיקר את החינוך, ובית-הספר משקיע במיוחד בהוראה (נוי, 1999, עמ' 8משפטים).
אוכלוסיית ההורים הראשונה שראתה צורך להתערב בנעשה בבית-הספר הייתה הורים ביישובים קהילתיים. מאחר שכל מוסדות קהילתם היו בנויים על שיתוף והתערבות הכלל היה ברור להם כי גם בבית-הספר צריכה להיות מעורבות של בני הקהילה. מבתי-הספר הקהילתיים עברה מעורבות ההורים גם לבתי-ספר רגילים.
מעורבות הורים בחינוך היא תהליך דינאמי שהולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות. מחקרים שונים מציינים את היתרונות שבמעורבות בונה של ההורים בחיי בית-הספר. עם זאת, יש החוששים כי מעורבות הורים עלולה לגרום לקשיים מסוימים ויכולה להפוך למכשול. מאחר ששיתוף הפעולה הוא תהליך ארוך-טווח, ושני הצדדים המעורבים בו יוצאים מנקודות מבט שונות, רצופה הדרך בקונפליקטים רבים. רק איזון נכון בין שני הצדדים יביא להצלחתו.
בעקבות מידע אישי על קונפליקטים שלא ניתנים לגישור בין חברותיי המורות לבין ההורים, החלטתי לעסוק בעבודתי בסוגיית מעורבות הורים בבית-הספר ולהראות שמעורבות הורים טומנת בתוכה גם מעלות רבות, מעניינות ומגוונות היכולות להועיל לנו רבות בעבודתנו החינוכית, אם נשתמש בה בחכמה.
לאור העובדה שמייחסים חשיבות רבה לשיתוף ההורים ומעורבותם בתהליכי החינוך בבית-הספר, ובהנחה שהורים רוצים להיות מעורבים, נשאלת השאלה על מי מוטלת האחריות לתקשורת תקינה בין המורים להורים? ומדוע למרות כל המחקרים והספרות המקצועית שטוענים כי יש בסיס טוב להידברות, עדיין מעורבות ההורים מעוררת התנגדות בקרב מורים רבים? בקרב מרבית המומחים גוברת ההכרה שמעורבות הורים טובה, עוזרת לשפר את איכות הממסד ומשפיעה לטובה על העשייה חינוכית בבית-הספר. גם אנשי החינוך שלכאורה מתעניינים פחות במעורבות זו, מבינים, שאין אפשרות להתעלם מתהליך זה ויש להצטרף אליו עם כל הקשיים הכרוכים בו. עם כך, בבואנו לעסוק במעורבות הורים במערכת החינוך, עלינו להבין שמדובר בשתי מערכות נפרדות ושונות: המערכת הביתית והמערכת הבית-ספרית.
בבוא הילד לבית-הספר, הוא עובר ממערכת אחת, המערכת הביתית המוכרת, למערכת שנייה, המערכת הבית-ספרית הלא מוכרת. כדי שהמעבר יהיה פחות קשה ומזעזע לילד, נחוץ קשר טוב בין המשפחה לבין בית-הספר, בין המערכת הביתית למערכת הבית-ספרית. כדי להבין כיצד לעשות זאת כראוי, יוצגו בעבודתי נושאים אלה: מהותה של מעורבות הורים, התפתחות מעורבות זו במהלך השנים וכיצד ניתן להתמודד איתה.
בעבודה זו נציג מהי מעורבות הורים וכיצד היא נתפשת בעיני המורים. האם ניתן להפיק ממעורבות זו תועלת ולהשביח באמצעותה את העשייה חינוכית בבית-הספר? האם המעורבות תופעה זמנית? האם יש פתרון לקשיים שבמעורבות ההורים? וכיצד ובאילו דרכים ניתן להביא לתקשורת מועילה בין המורים להורים בכל הקשור במשולש מורים-הורים-ילדים.
השאלה המנחה עבודה זו היא: כיצד מתמודדת מערכת החינוך עם מעורבות הורים בבית הספר?
מחקרי מראה כי הורים רוצים להיות מעורבים בבית-הספר, אך הצוות החינוכי חושש ממעורבות זו. החשש של הצוות החינוכי נובע מכך שהם אינם מקבלים הדרכה מספקת בכל הנוגע למעורבות הורים בעשייה החינוכית.
המסקנה שעולה מן המחקר היא כי למרות שמעורבות הורים צוברת תאוצה במערכת החינוך, לא נעשתה פעולה ממשית עד כה מצד משרד החינוך לנהל סדנאות הדרכה למורים, כיצד להתמודד עם ההורים. לדעתי, הקמת סדנאות הדרכה למורים בתחום זה הוא הפתרון לבעיה.