מעבדה מספר 1 – הכרת מושגי יסוד במיקרוביולוגיה

מוסד לימוד
מקצוע
שנת הגשה 2014
מספר מילים 3419

תקציר העבודה

געמעבדה מספר 1 – הכרת מושגי יסוד במיקרוביולוגיה מגישות:
מבוא
ענף המיקרוביולוגיה עוסק בחקר המיקרואורגניזמים, אותם יצורים זעירים שניתן לראותם רק באמצעות מיקרוסקופ.
אפשר למצוא שני סוגים עיקריים של מיקרואורגניזמים, כימוטרופים ופוטוטרופים, המפיקים אנרגיה מתרכובות כימיות ומאנרגיית האור בהתאמה.
הכמוטרופים מתחלקים גם הם לשתי קבוצות- כמוהטרוטרופים וכמואוטוטרופים המפיקים אנרגיה מתרכובות כימיות אורגניות או אי-אורגניות בהתאמה.
חיידקים הם מיקרואורגניזמים והם צורת החיים הנפוצה ביותר בכדור הארץ. ניתן לאפיין מינים שונים של חיידקים לפי גודל, צורה, דופן התא וסידור המושבות. ניתן לראות חיידקים שונים בצורות קוק, מתגים או ספירלות, הם מופיעים בשרשראות, –
שיטות PCR (polymerase chain reaction) – שיטה המשמשת לשכפול אקספוננציאלי מזורז של מקטעי DNA במטרה לבצע אנליזה של הרצף. במעבדה זו המטרה הייתה לבצע אמפליפיקציה (הגברה) לגן ה[N1] -16S rRNA על מנת שנוכל לרצף את הגן.
כל מחזור בריאקציית ה-PCR כולל שלושה שלבים עיקריים- פרימה (Denaturation) – פתיחת הדו גדיל שהכנסנו לשני חד גדיל, שלב זה מתבצע בחום גבוה (95 מעלות). איחוי הפריימרים (Annealing)-  בסופו מתקבל מקטע DNA חד גדילי המשמש כטמפלט. שלב זה מתבצע ב-52 מעלות, טמפרטורה האופטימלית להיקשרות הפריימרים המשמשים נקודת התחלה להארכת הDNA-.
הארכה (Alongation)- בשלב זה מתבצעת הארכה באמצעות Taq DNA Polimeras (עמיד לחום). שלב זה מתבצע ב-72 …
תוצאות ניסוי 1א'- תיאור הצלחות שקיבלנו מהמדריכים- צלחת שהכילה מושבות של Bacillus cereus- נראו מושבות עגולות אך בעלות שוליים לא מוגדרים (כמו עננים), גדולות יחסית ועכורות.
צלחת שהכילה מושבות של Serratia marcescens- נראו מושבות עגולות קטנות ואדומות. בנוסף, לא הייתה עכירות אלא התקבלו מושבות חלקות ומבריקות.
צלחת שהכילה מושבות של Staphylococcus aureus- –
ציון: 93
מבוא- 10/10 שיטות- 8/10 תוצאות- 22/
5 דיון- 32/33
שאלות הרחבה- 20/20 ביבליוגרפיה-1/2
 [N1]מה מקור של הגן בניסוי?