השפעת מחזור פעילות על שכר בכירים במגזר השלישי בישראל (ציון 100)

תקציר העבודה

תקציר עבודת הסמינריון:
ארגוני המגזר השלישי פועלים במרחב של החברה האזרחית.
המונח "המגזר השלישי" הוא מונח-גג לכל הארגונים ללא כוונת רווח, הפועלים במדינה למען מטרות שונות. בשנים האחרונות, מתפתחת תופעה רווחת בציבור הישראלי, אשר מעסיקה גם את התקשורת והעיתונות, והיא הירידה בתרומות לארגוני מגזר השלישי והביקורת הציבורית אודות ההתנהלות הכספית של המלכ"רים. טענות רבות שנשמעות קשורות לכך שהכסף שנתרם לא תמיד מגיע למטרה אליה הוא מיועד, וכסף רב מתגלגל דווקא להנהלה הבכירה. על כן,  החלטנו לבחון את השאלה האם קיים קשר בין מחזור הפעילות של ארגוני המגזר השלישי לבין שכר המנכ"ל (שכר הבכירים). בעולם אידיאלי, אכן היינו מצפים שבמלכ"רים, שתכליתם שונה מהמגזר העסקי, שכר המנכ"ל לא יהיה מושפע מהותית ממחזור הפעילות, כי הרי אם התרומות גדלות, נצפה שמטרות הארגון יתפתחו והכסף יגדיל את הפעילות ולא את השכר. אולם, אנו מבינים שהפרטים מונעים משיקולי רווחים, ולכן ישאפו למקסם אותם. אם כך, אנו משערים שלמרות הייחודיות של ארגוני המגזר השלישי שכר הבכירים יהפוך לגבוה יותר ככל שמחזור הפעילות של עמותות יגדל. העבודה היא מקיפה ולצורך הכנתה עשינו שימוש בכ-30 מקורות שונים. העבודה כוללת שימוש בנתוני אמת של עמותות מתוך הדוחות הכספיים שלהן, שימוש בשיטות אקונומטריות וסטטיסטיות על מנת לבחון את הנתונים וכן מגוון רחב של נספחים הן מהעיתונות והן מספרות מקצועית אשר יכולים להוסיף על הבנת המחקר.
עבודה זו הוגשה כעבודת סמינריון באחת מהאוניברסיטאות המובילות בארץ וזכתה לציון 100.
תוכן עניינים:
תוכן                                                                                                                                 עמוד הקדמה –3
מבוא –4-5
רקע – המגזר השלישי בישראל -6-8
סקירה ספרותית -.9-13
מתודולוגיה ואיסוף הנתונים ..מנהל עסקים-18
תוצאות המחקר ומסקנות -.19-23
סיכום -24-
5 ביבליוגרפיה –.26-27
נספחים ..28-31