סמינריונית בחינוך

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2013
מספר מילים 9530
מספר מקורות 22

תקציר העבודה

תקציר אחד הפרקים המופלאים בחיי האבות המשמש כאבן יסוד וכחיזוקו באמונת ישראל הוא מעשה העקדה, בספר בראשית (פרק כב) מתוארת הדרמה הקשה ביותר בחיי אברהם אבי האומה, אברהם אבינו שהתנסה בעשרה ניסיונות (אבות ה, ג) מקבל עתה את הניסיון העשירי מהקב"ה:
"קח נא את בנך את יחידך אשר אהבתה את יצחק…והעלהו שם לעולה (בראשית, כב, ב).
הקב"ה מצווה עליו לקחת את בנו יחידו, קרי את יצחק, ולהעלותו לעולה. אברהם נענה לבקשה.
כאשר א-לוקים נוכח לדעת שאברהם היה מעלה את בנו לעולה, מלאך הא-לוקים פונה אל אברהם בבקשה להניח ליצחק, אברהם מקריב במקום יצחק איל שהיה בתוך סבך עצים בקרבתם.
יצחק ניצל ואברהם הוכיח לאלוהים את נאמנותו אליו ועל כן, אלוהים מברך אותו שירבה את זרעו.
את ייחודה של פרשת העקדה מתאר אברבנאל בהקדמתו לפרשת עקדת יצחק:
            הפרשה הזאת היא כל קרן ישראל וזכותם לפני אביהם שבשמים, ולכן היא שגורה בפינו      בתפלתנו כל היום ומפני זה ראוי להפליג בה העיון והחקירה יותר מבשאר הפרשיות.    בעבודה זו אני הולך לעסוק בסיפור העקדה, לעמוד על תוכנו ולעסוק בשאלות הרבות והמורכבות העולות מפרשה זו. כמו כן מצורף לעבודה זו מערך שיעור בנושא עקדת יצחק ולאחר מכן הקשיים בהוראת יחידה זו ופתרונם.
כלי העבודה שלי בעבודה זו הם חז"ל, פרשני המקרא, מאמרים מתחום התנ"ך והחינוך, ספרים מתחום החינוך ושיטות הוראה.
בחרתי בנושא זה בעקבות המזמור ששרים בראש השנה "עת שערי רצון", מתוך מזמור זה עולה סיפור העקדה שמאד נגעה ללבי, מהמעשה עצמו עולות שאלות רבות וחלקן מוסריות, דבר שעורר את סקרנותי לחקור ולבדוק, ולכן ברצוני לעסוק נושא זה.
המטרה החינוכית שלשמה חקרתי נושא זה היא, חיזוק ההכרה של התלמיד בגדולת אבות האומה, ובדבר מסירות נפש למען קיום מצוות ה'.
העבודה מחולקת לשלושה חלקים:
בחלק השני ננתח את הפסוקים המספרים את סיפור העקדה, תוך התייחסות לשאלות ולקשיים העולים מפסוקים אלו, ופתרונם על ידי חז"ל, מפשרי המקרא ומאמרים מתחום התנ"ך.
בחלק השלישי הובא מערך שיעור על עקדת יצחק המותאם לכיתה ז', בנוסף גם המטרות הלימודיות, המיומנויות והערכיות של השיעור.
בחלק הרביעי יוצגו דרכי ההוראה של השיעור, הקשיים העולים מתוך הוראת עקדת יצחק ופתרונם, חלק מהפתרונות הובאו מתוך ספרים ומאמרים העוסקים בחינוך.