דוח מכין בקורס מעבדה בביולוגיה של התא (בדוק)

תקציר העבודה

העבודה במעבדה בביולוגיה של התא- ממ"ן 11 שהוא דוח מכין למעבדה בנושאים: מחזור התא, ציקלינים, צומתי בקרה, מחזור תא שמר, מעכבים, חלבון איחוי, זן הבר, תרופות אנטי-סרטניות, מערכת בקרה, חלבונים, CDK, החומר Hydroxyurea,  האנזים RNR, קינאזים שונים, סינתזת דנ"א, תרופות, משמעות ביולוגית. בממ"ן בין היתר, סיכום מפורט של השלבים השונים במחזור התא:שלב ה-M (שלב המיטוזה) המחולק לחמישה שלבים: הפרופזה, הפרומטפזה, אנפזה והטלופזה  ושלב האינטרפזה שמחולק לשלושה שלבים: שלב G1, שלב S ושלב G2.
כולל סיכום מאמר, טבלה מסכמת ומענה מפורט לשאלות שבממ"ן. עבודת הגשה ממ"ן 11- ממ"ן בקורס מעבדה בביולוגיה של התא (20236) הוכנה ע"י סטודנטית לתואר ראשון במדעי החיים, – בעלת בגרות 5 יח"ל בכימיה וביוטכנולוגיה. ציון הממ"ן 100. לממ"ן מצורפות הערות המנחה