דוח מסכם במעבדה בביולוגיה של התא

תקציר העבודה

העבודה במעבדה בביולוגיה של התא- ממ"ן 14 שהוא דוח מסכם למעבדה בנושאים: מחזור חלוקה של תאי שמר ממין S .pombe, מחזור חלוקת התא, חומרים מעכבים, שכפול DNA, שלבי בקרה, אפופטוזה, זן הבר, קינאזים, חלבונים, מוטציות, מיטוזה, טיפול ביולוגיה, FACS, החלבון Shock, אנליזה בצלחות ועוד. כולל סיכום מאמר, פירוט תוצאות הניסויים ומסקנות, ניתוח גרפים ומענה מפורט לשאלות שבממ"ן. עבודת הגשה ממ"ן 14- ממ"ן בקורס מעבדה בביולוגיה של התא (20236) הוכנה ע"י סטודנטית לתואר ראשון במדעי החיים, – בעלת בגרות 5 יח"ל בכימיה וביוטכנולוגיה. ציון הממ"ן 100. לממ"ן מצורפות הערות המנחה