מבחן המתאם - עבודה במדידה והערכה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע ,
מילות מפתח , ,
שנת הגשה 2015
מספר מילים 2964
מספר מקורות 14

תקציר העבודה

תוכן עניינים
רקע המבחן ומטרותיו                                                         ע"מ      1
תיאור המבחן וחלקיו                                                            ע"מ     2-3
תוקף ומהימנות                                                                     ע"מ     4
מחקרים ותיאורי מקרה                                                       ע"מ     5-6
ביקורת                                                                                   ע"מ     7
סיכום עבודה – אישי                                                             ע"מ     8
ביבליוגרפיה                                                                           ע"מ     9
רקע המבחן ומטרותיו המיון למוסדות להשכלה גבוהה ברחבי  העולם פועל על בסיס העובדה כי מספר המקומות בתכנית קטן ממספר המועמדים, מה שיוצר את הצורך בבחירת מועמדים המוכשרים ביותר. על מנת להתמודד עם אתגר המיון , וועדות הקבלה שואפות לצמצם את אי הוודאות הקיימת לגבי הפוטנציאל של כל מועמד ספציפי, ולנסות ולנבא את מידת הצלחתו בלימודים שכוללת סיום התכנית בהצלחה ובמועד והצלחה בקריירה מקצועית או אקדמית לאחר סיום הלימודים. אחד הכלים החשובים בתהליך הזה הוא כלי המבחנים הסטנדרטיים המשמעים אוניברסיטאות ברחבי העולם. המבחן הנפוץ ביותר הוא ה GRE  (graduate record examinatio,).
המבחן יכול להתבצע בצורתו הכללית (כמו פסיכומטרי) או בצורתו הספציפית (כמו המתא"ם). מבחנים אלו נועדו למדוד רק חלק מתכונות האישיות החשובות ללימודי המשך : כישורי הגיון, חשיבה ביקורתית והיכולת לתקשר בצורה יעילה (educational testing service,
2 004) . מדינות ששפת ההוראה בהן אינה אנגלית אינן יכולות להשתמש במבחנים אלו והן נאלצות לפתח כלים משל עצמן. מבחן המתא"ם מהווה כלי למיון מועמדים בהליך הקבלה לתואר שני בפסיכולוגיה. מבחן המתא"ם הראשון התקיים בשנת 2000 ומאז הוא מתקיים רצוף עד היום. בחינת המתא"ם מהווה גרסה מאוחרת למבחן מיכא"ל והיא שונה ממנו בכמה מובנים- במבחן מתא"ם קיים דגש רב יותר על הבנה מעמיקה בנושאי סטטיסטיקה ושיטות מחקר ובולט העדרם של הנושאים הכללים (ידע כללי בפסיכולוגיה). על המבחן מופקד המרכז הארצי לבחינות והערכה ,מיסודן של האוניברסיטאות בישראל. המרכז הארצי לבחינות והערכה הוא הגוף המקצועי והמנוסה ביותר בארץ לכתיבת בחינות והעברתן במשך השנים הוא פיתח מספר רב של מבחנים סטנדרטיים שונים כמו המבחן הפסיכומטרי (המכפ"ל) מבחן אמי"ר למיון באנגלית מבחני מיון לרפואה ועוד. מבחן המתא"ם נכתב על ידי דוקטורנטים בשיתוף אנשי סגל בתחום הפסיכולוגיה במגמות השונות בארץ. השאלות שנכתבות לבחינה מועברות לעיונם של מרצים מהמחלקות לפסיכולוגיה והם מעירים, מתקנים ומאשרים אותן. הגרסה הסופית של הבחינה מאושרת בידי וועדת ההיגוי של המתא"ם, אשר היא מורכבת מנציגי האוניברסיטאות המקיימות לימודים לתארים מתקדמי בפסיכולוגיה ומנציגי המכללות המקיימות לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה.
הוועדה קובעת את הנהלים והעקרונות המנחים של המתא"ם. לישיבת הוועדה מוזמנים כמשקיפים נציג מטעם המכללות המלמדות לתואר ראשון במדעי ההתנהגות או פסיכולוגיה ונציג מטעם התאחדות הסטודנטים)המרכז הארצי למדידה והערכה, 2015).  על פי ראשי המגמות בפסיכולוגיה מטרת מבחן המתא"ם היא להוות כלי מיוני אחיד מהימן ותקף לכל המועמדים לתואר שני. הצורך במבחן גבר לאור העלייה במספר הנרשמים לתואר שני וכן לאור העלייה הממוצעת בציוני התואר הראשון לאורך השנים, שהפכו ציונים אלה לחסרי משמעות מבחינת יכולתם להבחין בין מועמדים. משמעות המבחן והשלכותיו לסיכויי הקבלה לתואר שני משתנות ממוסד למוסד ובתוך אותו מוסד בין מגמות שונות, עם זאת המבחן אינו קריטריון יחיד או בלעדי לקבלה לתואר שני.