עבודה בפסיכולוגיה פיזיולוגית

תקציר העבודה

פסיכולוגיה פיזיולוגית א' – תרגיל ראשון, שנה"ל תשע"ג הוראות הגשה: נא להשתמש בגופן David גודל 12. יש להקפיד על רווח של שורה וחצי לפחות ועל שוליים של לא פחות מ-2 ס"מ. אורך העבודה כולה לא יעלה על 2 עמודים. טקסט שיגלוש מעבר לעמודים אלה לא ייקרא! , עד לתאריך 3/1/13
עד השעה 16:00. בהצלחה! שאלה 1:
א.      פוטנציאל פוסט סינפטי יכול להיות מעורר (דפולריזציה – הפחתת פוטנציאל הממברנה וקירובו מערך המנוחה הרגיל שלו לאפס, EPSP) או מעכב (היפר-פולריזציה – הגדלת פוטנציאל הממברנה של התא, יחסית לערך המנוחה הרגיל שלו, IPSP). מהו המנגנון ברמת היונים הקובע איזה סוג פוטנציאל פוסט סינפטי יופיע? 12 נקודות עמוד 53, 68-74. נתרן, אשלגן, כלוריד וסידן והסבר על התעלות ב.      תארו את ההשפעה של הכנסת נוירון לתמיסה שאין בה יוני סידן ((Ca++ על פוטנציאל הפעולה ועל פליטת הנוירוטרנסמיטר?  9 נק' עמוד 67
ג.       מהם שני הכוחות המשפיעים על פוטנציאל הממברנה במנוחה? הסבירו בקצרה על אחד מכוחות אלו ועל אופן השפעתו על היונים בנוזל החוץ- תאי והנוזל התוך-תאי. 12 נקודות כוחות הדיפוזי והאלקטרוסטטי ד.      הסבירו בקצרה את המושגים הבאים ואת הקשרים ביניהם : מיטוכונדריה (mitochondria), אדנוזין טריפוספאט (adenosine triphosphate – ATP), ציטופלזמה (cytoplasm). 9 נקודות ה.     הסבירו בקצרה שתי דרכים לסילוק הנוירוטרנסמיטר מהמרווח הסינפטי. 8 נקודות. שאלה 2:
א.       איזה סוג של חתך מופיע בכל אחת מהתמונות שלפניכם? 6 נקודות
1   ב.       בתמונה שלפניכם, ציינו באיזו אונה (1-4) מדובר ומקמו בה את הקורטקס הראשוני הרלוונטי (A-D). 8 נקודות ג.        היכן מיוצר ה- CSF? תארו את פיזורו במערכת העצבים המרכזית. 10 נקודות ד.       ע"פ מה שלמדנו, החלוקה העיקרית של המוח היא למוח הקדמי (forebrain), האמצעי (midebrain) והאחורי (hindbrain).
לגבי כל אחד מהם ציינו מהי חלוקת המשנה שלו, איזה מבנים עיקריים כלולים בו ומהם החדרים אשר ממוקמים בו. מנהל עסקים נקודות ה.       מהי החלוקה וחלוקות המשנה של מערכת העצבים הפריפרית? מהם התפקידים העיקריים של כל אחת?
12 נקודות שאלה 1:
א.      הנוירוטרנסמיטרים נפלטים למרווח הסינפטי ונקשרים לקולטנים הבתר סינפטיים.
הקישור גורם לפתיחה של תעלות יונים תלויות נוירוטרנסמיטרים. היונים נכנסים לתא או יוצאים ממנו בהשפעת הכוחות הדיפוזיים והאלקטרוסטטיים, מה שגורם לשינוי מתח פנים התא. פתיחת תעלות של נתרן (+) – נמשך לפנים התא בגלל הכוח הדיפוזי (הכנסת הנתרן לתוך התא בגלל שנמצא בעיקר מחוץ לתא) והכוח האלקטרוסטטי (משיכה של הנתרן החיובי לפנים התא השלילי) וגורם לפנים התא להפוך לחיובי יותר, מקרב אותו ל0 ויוצר דה פולריזציה. סידן (+) – נמשך לפנים התא בגלל הכוח הדיפוזי (הכנסת הסידן לתוך התא בגלל שנמצא בעיקר מחוץ לתא) והכוח האלקטרוסטטי (משיכה של הסידן החיובי לפנים התא השלילי) וגורם לפנים התא להפוך לחיובי יותר, מקרב אותו ל0 ויוצר דה פולריזציה. אשלגן (+) – נמשך לחוץ התא בגלל הכוח הדיפוזי (יציאת האשלגן לחוץ התא בגלל שנמצא בעיקר בתוך התא) ולעומת זאת נמשך פנימה בגלל הכוח האלקטרוסטטי (משיכה של האשלגן החיובי לפנים התא השלילי) בגלל שוויון הכוחות הוא נשאר בפנים.
במידה ויש עודף של אשלגן בתוך התא בעקבות נשאי האשלגן, הכוח הדיפוזי יהיה חזק יותר ויגרום לפנים התא להפוך שלילי יותר, ירחיק אותו מה0 וייצור היפר פולריזציה.
כלוריד (-) – נמשך לתוך התא בגלל הכוח הדיפוזי (כניסת הכלוריד לתוך התא בגלל שנמצא בעיקר מחוץ לתא) ונמשך לחוץ התא בגלל הכוח האלקטרוסטטי (משיכה של הכלוריד השלילי לחוץ התא החיובי), בגלל שוויון הכוחות הוא יישאר מחוץ לתא.
אם פוטנציאל הממברנה ישתנה לכיוון דה פולריזציה בעקבות נוירוטרנסמיטרים מעוררים אז פתיחת תעלות הכלוריד – הכוח הדיפוזי ידחוף אותו פנימה (כניסת הכלוריד לתוך התא בגלל שנמצא בעיקר מחוץ לתא והכוח האלקטרוסטטי גם ידחוף אותו פנימה (משיכה של הכלוריד השלילי לתוך התא) יגרום לתא לחזור למצב מנוחה. –