מענה על שאלות בפרקים 8 ו9 בספר של אטקינסון והילגארד

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח ,
שנת הגשה 2013
מספר מילים 538
מספר מקורות 1

תקציר העבודה

מבוא
לפסיכולוגיה – סמסטר ב' תשע"ג תרגיל מספר 1
חומר הלימוד לתרגיל: פרקים,8,9 מספר הלימוד והחומר המקביל שנלמד בכיתה.  מספר השאלות: 2.
משקל המטלה: 8 נקודות מהציון הכללי בקורס.
הנחיות הגשה: יש לענות בקצרה ובתמציתיות על השאלות. אורך התרגיל הכולל לא יעלה על עמוד וחצי.  הוראות הגשה: כתב David, גופן 12 ושוליים של 2 ס"מ לפחות, רווח של 2 בין השורות (הרווח שבו מודפס התרגיל הנ"ל).
את התרגיל יש להגיש לא יאוחר מ ..
"בשבועות הראשונים של הסמסטר, דן מצא את עצמו שוב ושוב מגיע לכיתה בה הוא למד את הקורס 'מבוא לפסיכולוגיה' בסמסטר שעבר, וזאת, על אף שחדר הכיתה השתנה בסמסטר החדש".
מה קרה לזיכרון של דן? הסבירו זאת באמצעות התייחסות לסוג הזיכרון המודגם כאן, לרמזים אשר קשורים לשליפת המידע, ולתופעה אשר מסבירה את העובדה שדן מתקשה לזכור את מיקומה של הכיתה החדשה.
כאשר יצאתם משיעור "מבוא לפסיכולוגיה", גיליתם בקפיטריה, להפתעתכם, עצם בלתי מזוהה. "זה לא עצם בלתי מזוהה", טען חברכם, "זה משקה חדש". "אני לא מסכימה", טענה חברתכם, "זה בעצם קישוט דקורטיבי".
נסו לדמיין את הסיטואציה המתוארת לעיל, ובחרו עם מי אתם מסכימים- עם החבר או עם החברה. נמקו את החלטתכם בעזרת שימוש בשני תהליכי קטגוריזציה- תהליך המתבסס על "פרוטוטיפים" (prototypes), ותהליך המתבסס על "היררכיות של מושגים" (hierarchies of concepts).
בהתאם לנימוקים, תוכלו להוסיף תיאורים ויזואליים של העצם (כיצד הוא נראה), כיד הדמיון הטובה עליכם. בהצלחה!
1 .       במקרה שהוצג, דן היה צריך לזכור את הכיתה שבה לומד מבוא לפסיכולוגיה בסמסטר הנוכחי ובמקום זה הוא מצא את עצמו כמה וכמה פעמים בכתה שבה למד מבוא
לפסיכולוגיה בסמסטר הקודם. הזיכרון שמעורב במקרה הזה הוא זיכרון לטווח ארוך משום שדן ניסה לזכור את כיתתו מזה כמה שבועות. דן מיקם את הכיתה בה לומד תחת רמז השליפה "הכיתה שאני לומד בא את הקורס מבוא לפסיכולוגיה". בזיכרון לטווח ארוך לרוב הבעיה היא בשליפה ולא בקידוד או באחסון. כאשר דן ניסה לשלוף מהזיכרון הארוך טווח את הכיתה אליה הוא צריך ללכת הוא השתמש ברמז השליפה אך נתקל בשני פריטים: הכיתה שלמד בה את הקורס בסמסטר הקודם והכיתה שבה לומד בסמסטר הנוכחי. נוצרה לדן בעיה והשליפה נעשתה איטית יותר. הבעיה העלולה לקרות בשליפה היא התערבות – זהו קישור של מספר פריטים עם אותו הרמז. ישנן שתי סוגי התערבויות: retroactive interference – כשאנו מנסים לשלוף זיכרון, הזיכרון החדש עולה אך קשה לנו להיזכר בישן. הסוג השני של התערבות היא proactive interference – זוהי הבעיה של דן. דן ניסה לשלוף את מיקום הכיתה שבה לומד בעזרת רמז השליפה אך במקום להיזכר בכיתה של הסמסטר הנוכחי הוא נזכר בכיתה שלמד בה בסמסטר שעבר. רמז השליפה נעשה פחות יעיל ככל שיש לנו יותר פריטים הקושרים אליו. ישנם שני מודלי שליפה: לפי מודל החיפוש, בתהליך השליפה התבצע חיפוש לכיתה אך שנמצאו שני פריטים השליפה נעשתה איטית יותר ונבחרה רק הכיתה הישנה. לפי מודל האקטיבציה, נערכה אקטיבציה של הכיתה, האקטיבציה חולקה בין שני הפריטים המזוהים עם אותו רמז השליפה אבל כנראה לכיתה הישנה הגיעה יותר אקטיבציה.