מעבדה ביוכימיה הפרדת חלבונים בשיטת האלקטרופורזה

תקציר העבודה

מעבדה בביוכימיה ניסוי מס' 4
הפרדת חלבונים בשיטת האלקטרופורזה הניסוי במעבדה זו הינו "הפרדת חלבונים בשיטת אלקטרופורזת SDS", הפרדה ספציפית זו מתבססת על הבדלי הגודל בין החלבונים. צורת החלבון ומטענו לא השפיעו על ההפרדה בשל "ניטרולם" באמצעות חומרים שהוספו למבחנות החלבון. SDS תרם למטען אחיד של כלל החלבונים, מטען שלילי. β-mercaptoethanol שהוסף יחד עם חימום גרמו לחלבונים להיות ולהשאר במבנה ליניארי, החלבונים עבר דנטורציה.
ההפרדה מתאפשרת בשל תנועתם החלבונים הטעונים במטען שלילי לעבר האנודה כאשר הועבר מתח חשמלי.
הג'ל פוליאקרילאמיד אשר דרכו הורצו החלבונים גורם להאטה בתנועת החלבונים הגדולים יותר, בשל "חורי הרשת" שמאפיינים את מבנה הג'ל, בשל כך ככל שהחלבון גדול יותר כך יהיה קרוב יותר לתחילת ההרצה.
בניסוי זה הורצו בג'ל פוליאקרילאמיד 4 תמיסות ממבחנות A-D אשר מכילות חלבונים לא ידועים, בנוסף הורצו חלבונים אשר מסתם המולרית ידועה ובאמצעותם הוכן גרף של RF (שהינו מרחק שעבר החלבון ביחס לאורך הג'ל) כתלות בלוג המסה המולרית, גרף זה הינו ליניארי וממנו הוצאה משוואת קו ישר באמצעותה חושבו המסות המולריות של החלבונים בדוגמאות הנעלם. שמות החלבונים ניתנו לנו ע"י מדריכי המעבדה והינם: amilase  Albumin, globulin-γ באמצעות המסות המולריות שנמצאו יכלנו לתייג כל חלבון למבחנתו.
בנוסף לחלבונים הידועים, מבחנה D הכינה תערובת של 3 החלבונים דבר ששימש לאינדיקציה ומהימנות הניסי.
יש לציין כי הג'ל שלנו בסוף המעבדה נהרס לפני שיכלנו לצלם את התוצאות ולכן נעשה שימוש בתוצאות של סטודנטים אחרים במעבדה.
המסות שהתקבלו עבור החלבונים:
אלבומין-  kDa 76.60 גמא-גלובולין- kDa 79.75
אלפא-עמילאז- kDa 55.40 בהשוואה לערכי הספרות השגיאות נמוכות ומעידות על דיוק השיטה ומהימנות הניסוי.