ניתוח דוחות כספיים- עבודה קסטרו

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח ,
שנת הגשה 2016
מספר מילים 1976
מספר מקורות 4

תקציר העבודה

עבודת הגשה :ניתוח דוחות כספיים חברת
1 .תאור החברה חברת קסטרו- תיאור כללי חברת קסטרו מודל בע"מ ידועה בעיקר בשם "קסטרו" הינה חברת אופנה ישראלית העוסקת בייצור ושיווק ביגוד ואבזרי אופנה ומפעילה רשת שיווק לשם כך. קטסרו הוקמה בשנת  1973ע"י אהרון קסטרו.כשהשתחרר מצה"ל פתח חנות קטנה ברחוב אלנבי פינת רמב"ם בתל אביב. במרוצת הזמן התרחב העסק הזעיר למרתף הבניין והפך למפעל קטן לייצור הלבשה, ואהרון העניק לו את שם משפחתו.CASTRO מתחרים ישירים-החברה פועלת בשוק תחרותי במיוחד, המאופיין בריבוי שחקנים, בהם רשתות בינלאומיות, רשתות מקומיות וחנויות פרטיות. פוקס- פוקס-ויזל בע"מ חברת "טריקו פוקס בע"מ- .
גולף- .
.

2 . יחסים פיננסים : יחסי נזילות :
                                              יחסי רווחיות:
יחסי מבנה ההון איתנות פיננסית ·         החברה נותרה ללא שינוי ביחסי מבנה ההון שין השנים 2013-2014
יחסי היעילות התפעולית :
·         ע"פ יחסי היעילות התפעולית בין שנת 2013 ל-2014 חברת קסטרו מתייעלת מבחינת ימי הלקוחות שכן המספר ירד …
ניתוח אופקי של החברה:
ניתוח אופקי הינו ניתוח בין השנים כלומר, השוואה של השנה השוטפת לקדמותה .  מהניתוח שערכנו בין השנים 2013-2014 ניכר כי היה גידול בהכנסות של החברה כמו כן רווח השנה גדל ועלה בכל שנה.

2 013
2 014
ע"פ הניתוח האופקי ניתן להבחין כי המכירות והרווח עלו בכל שנה , מצד שני ניתוח מעמיק אינו יכול להישען אך ורק על הניתוח האופקי . ניתוח אנכי של החברה :
2 013
2 014
אחוז הרג"מ   אחוז הוצאות   אחוז מימון   ניתוח מגמות–
8 75,653 – 1 = 13% , מדובר בגידול מרשים כ-13% במחזורי המכירות תוך שנה.
 774,
5 0
3 .ניתוח דוח תזרים מזומנים :
זהו דו"ח הנותן מידע על תנועת המוזמנים בעסק מתחילת השנה ועד לסופה , למעשה תוצאת הדו"ח ידועה מראש והינה ההפרש בין המוזמנים המופיעים ביתרת פתיחה לבין המזומנים המופיעים  ביתרת סגירה …

4 .ניתוח SWOT החוזקות- •חוזק מותג לעומת פוקס וגולף (מדד הרווחיות) ניתן לראות לפי  ..
החולשות- ההזדמנויות- האיומים- 5.מסקנות כלליות :
לאור הניתוח שערכנו לחברת קסטרו בע"מ החברה הינה חברה אשר תופסת חלק נכבד בשוק וההיצע של החברה הוא גדול והתפתח עם השנים .