עבודה במסגרת שיעור "סין המתודולוגית". עבודת סוף קורס שדנה בהשוואה בין מרד אן לושאן לבין מרד הטורבנים הצהובים.

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
שנת הגשה 2015
מספר מילים 3279
מספר מקורות 6

תקציר העבודה

החוג ללימודי אסיה סין: הדרכה מתודולוגית עבודה מסכמת השוואה בין שתי התקוממויות נגד הקיסרות:
מרד "הטורבן הצהוב" בתקופת שושלת Hàn ומרד Ān Lùshān"" בתקופת שושלת Táng תוכן עניינים
מבוא      3
רקע        4-6
סקירת מרד "הטורבן הצהוב" ו מרד "Ān Lùshān"   7-8
השוואה בין מרד "הטורבן הצהוב ומרד "Ān Lùshān" -..
9
סיכום —
10 רשימה ביבליוגרפית -..
11
מבוא
   ההיסטוריה הסינית מונה כמה שושלות שתפסו את כס המלכות בסין ושלטו בה באופן מוחלט בתקופות שונות.  מוטיב השושלות טבוע עמוק בתרבות הסינית ומקורו ברעיון הקדום המכונה "מנדט השמיים". הרעיון פותח בתקופת שושלת Shāng, ששלטה בסין בשנים
1 700-1050 BC ועיקרו הוא שאדם שנחשב ל"בן השמיים", היינו אדם טוב, מוסרי ואצילי, יהיה זה שיעמוד בראש השושלת שתשלוט בסין. השמיים בוחרים באדם הראוי בעיניהם לשלוט ומעניקים לו את "מנדט השמיים". כפי שמנדט השמיים יכול להינתן לאדם נבחר, הוא עלול להילקח ממנו אם יחדל להתנהג כראוי. רעיון זה מתקשר למושג "מעגל השושלות", המתאר דפוס התנהלות לאורך ההיסטוריה הסינית. ראשית קם מנהיג חזק וראוי שנתפש כ"בן השמיים", תופס את השלטון, שולט ביד רמה ומייסד שושלת. ככל שחולף הזמן וחולפים הדורות, צאצאיו הופכים להיות מושחתים יותר ויותר  או לחילופין חלשים ומנותקים מהעם. מציאות זו מולידה תסיסה וזו מבעבעת בקרב אנשי החצר ומתפשטת למעגלים הרחבים יותר של העם.
בשלב הבא מוכרעת השושלת בידי מנהיג חזק וראוי שנתפש כ"בן השמיים", והוא מייסד שושלת חדשה. "מעגל השושלות", המבוסס על המושג הקדום "מנדט השמיים" דרוש לנו על מנת שנוכל להבין ולחקור את תקופת סין הקיסרית ולנתח את המאורעות שהתרחשו בה.     בעבודה זו אנסה לרדת לעומקן של שתי מרידות משמעותיות מאוד בהיסטוריה הסינית, שהובילו בסופו של דבר לנפילת שתי השושלות המפוארות ביותר בתולדותיה: שושלת Hàn המזרחית (漢) ושושלת Táng (唐). אסקור את השתלשלות האירועים אשר הובילו לפרוץ המרידות, אציג את השלכותיהן ואף אשווה בין שתיהן בניסיון למצוא נקודות דמיון שייתכן שעשויות להעיד על תופעה רחבה בהרבה, כזו שתבהיר כיצד נראה השלטון הקיסרי בסין מנקודת מבטו של העם.