עבודה בספרות- תיאור דמות האב בסיפור תיאוגוניה/הסיודוס, עקדת יצחק, סרוויס צ'כי- יעקב שבתאי

תקציר העבודה

תקציר לעבודה דמות האב בסיפורת:
יש להדגים מתוך הסיפורים המיתיים, באחד מסיפורי אבות האומה ובאחד מהסיפורים הריאליסטיים שנלמדו (סה"כ – שלושה סיפורים- ניתן למצוא אותם באינטרנט), כיצד דגם היסוד של דמות האב בא לידי ביטוי בעיצובה בשלוש היצירות. במהלך העבודה מתואר כיצד דמות האב באה לידי ביטוי בשלוש יצירות הספרות והיהדות, "עקדת יצחק", "תיאוגוניה", "סרוויס צ'כי".
ציון העבודה היה 95.
עבודה בדמות האב בסיפורת יש להדגים מתוך הסיפורים המיתיים, באחד מסיפורי אבות האומה ובאחד מהסיפורים הריאליסטיים שנלמדו (סה"כ – שלושה סיפורים- ניתן למצוא אותם באינטרנט), כיצד דגם היסוד של דמות האב בא לידי ביטוי בעיצובה בשלוש היצירות. הסיפור המיתי- תיאוגוניה/הסיודוס:
סיפור מיתי זה תורגם על ידי שלמה שפאן.
מיתוס זה מספר על בריאת העולם, והאלים כחוויה אנושית.
דמות האב הראשונה בדור הראשון הוא אוראנוס(שמיים). אוראנוס מדגים את דמות האב המתענג. אוראנוס הכביד על גאיה(הארץ, בת זוגתו של אוראנוס) בגופו בכדי שצאצאיהם לא יצאו מבטנה. אוראנוס פועל כך מכיוון שרצונו להתענגות הוא הרצון היחיד שדוחף אותו- ללא ההתענגות הוא איננו קיים, כלומר אין שום דבר שמעניין את אוראנוס מלבד העונג שלו.
יש בסיפור מיתי זה אב מתענג שלא מעניק מרחב לילדיו, הוא לא מאפשר להם לצאת, להתפתח ולפתח עצמאות אלא רובץ עליהם וסוגר אותם בכדי להמשיך בעונג שלו. בכדי להביא את צאצאיהם לעולם גאיה נהגה בעורמה. "הם מכולם נוראים, ומלכתחילה תעבמו זה אביהם מולידם, ויהי אך נולד מי מהמה, לא הוציאו אלי אור, אבל בחביון- סתר ארץ חיש הצפינם- וישמח אורנוס על רשעת מעשהו.
גי רחבת הידיים קרבה נאבקה מן הלחץ ותהגה לעשות מעשה ערומים ודבר-און"…(מתוך הסיודוס) קרונוס (זמן ומרחב) הוא דמות המגלם את דגם האב החרד לשלטונו. קרונוס שומע את הנבואה שגאיה ניבאה " …מרחמה של אמם הקדושה ושכבו על ברכיה, יען פחד, פן אחר מילידי אורנוס בני- הרהב על האלים הנצחים יהיה השליט והמלך, כי השמועה הוא שמע מפי אורנוס ומגיה, את הגזרה שיצאה, כי אחד מבניו יכריעהו, אף שהנו החזק- וזוס הכביר הוא זמם זאת." (מתוך הסיודוס). הוא איננו מסוגל להתמודד איתה ובולע את ילדיו."עין על כן לא עצם, אך שמר, ובעת שהופיעו- את ילדיו הוא בלע, וריה מרי-צער מלאה" (מתוך הסיודוס). הבליעה מאפשרת לנו הבנה כי קרונוס האמין שאם יבלע את ילדיו- הבעיה תיפתר, הנבואה לא תתגשם. –