דוח מעבדה בקורס ביוכימיה א גבוה לעידית, בדוק וברור

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , ,
ציון 92
שנת הגשה 2017
מספר מילים 1122

תקציר העבודה

תאריך הגשה : ינואר 2017
תוכן עניינים
מבוא –…עמוד
3 פרק 1: הקשר בין הקב"ה לעבדיו בתנ"ך–..עמוד 5
פרק 2 : הקשר בין הקב"ה לעבדיו בספר איוב-.עמוד 8
פרק 3: השפעת מענה הקב"ה על המשתמע              מספר איוב ועל איוב עצמו -..עמוד 12
פרק 4:  סיכום ומסקנות – עמוד 15
ביבליוגרפיה -עמוד
1 8
מבוא
ספר איוב הוא אחד הספרים המסובכים והקשים בתנ"ך, ספר שעליו נאמר שהוא אחד מספרי החכמה שמטרתו להדריך את הקורא בדרכי החיים או להציג ולפתור שאלות המטרידות את בני האדם.  כוונת ספר איוב היא לברר את הבעיה הנצחית של "צדיק ורע לו רשע וטוב לו" , שאלה שבה הרבו להתחבט נביאים, חכמים ומשוררים בימי קדם וכמו כן פילוסופים יהודיים בימי הביניים, ביניהם הרמב"ם והרמב"ן.  הספר נקרא איוב על שמה של הדמות המרכזית בספר.
            בספר מסופר על אדם בשם איוב שהיה איש תם וישר, ירא אלוהים וסר מרע אשר לו היו שבעה בנים ושלוש בנות וכן עושר רב. יום אחד אמר אלוהים למלאכים בשמיים וביניהם לשטן "…השמת ליבך על עבדי איוב כי אין כמוהו בארץ איש תם וישר ירא אלוהים וסר מרע…" (איוב, א' , ח'). השטן משיב שאיוב צדיק רק בגלל שקיבל מה' כל טוב, ואם ייקחו ממנו את הטוב, הוא יקלל את הקב"ה, אשר נותן רשות לשטן לפגוע בכל מה שיש לאיוב בכדי לבחון תפיסה זו.
                        תחילה נגנבים עדרי הבקר של איוב, ומיד לאחר מכן מקבל איוב בשורה שעדרי הצאן הושמדו ועדרי הגמלים נשבו.  השיא מגיע כאשר מגיע שליח לאיוב ומודיע לו על מות עשרת ילדיו.  איוב קורע את בגדיו ואומר "…ה' נתן וה' לקח, יהי שם ה' מבורך…" (איוב, א', י"ח) וכך, מכיוון שגם בשלב זה איוב אינו מקלל את ה' ואין לו טענות אליו, מוכחת עמדתו של הקב"ה בניגוד לעמדתו של השטן.
            בפעם השנייה כשמגיעים המלאכים להתייצב אצל ה', אומר ה' לשטן כי ההוכחה הושלמה ואיוב נשאר צדיק ועל כן השטן הסית לפגיעה באיוב לחינם.  השטן משיב כי איוב נשאר צדיק כי ה' לא הרשה לו לפגוע בגופו שלו עצמו. לפיכך, מרשה הקב"ה לשטן לפגוע הפעם גם בגופו של איוב , ואיוב לוקה בשחין.  אשתו מציעה לו :"…ברך ה' ומות…", כשכוונתה לכך שאיוב יקלל את ה' בקללה כל כך נוראה שמיד שתגרום לו למות ולהיפתר מסבלו, אך  איוב מסרב.             שלושת חבריו של איוב באים לנחמו ומתנהל דיון ארוך, המהווה למעשה את הקתרזיס של הסיפור, בו איוב משיב לכל אחד מהרעים בתורו, כך שישנם שלושה מחזורים ארוכים של דו שיח, כאשר איוב נשאר איתן בטענתו כי לא חטא.
חבריו מתעקשים כי אכן חטא, כי ה' מביא על הצדיק רק טובות ועל הרשע רק עונש.             מאחר ואיוב, לתפיסתו, נענש על לא עוול בכפו, בשעת צערו הוא טעה וחשב שהקב"ה אינו מתערב בבריאה.  הוא חשב שבעיני הקב"ה אין הבדל בין צדיק לרשע, ושהרע והטוב מגיע לבני אדם באופן מקרי. מחשבתו של איוב הייתה כי ישנן שתי אפשרויות:  אפשרות ראשונה שהקב"ה שופט כל אדם בצדק נגלה ומובן, ואפשרות שנייה שהקב"ה אינו משגיח באופן פרטי על מעשיו של כל אדם.  הפשרה השלישית שהצדק האלוהי נסתר משכל אנוש לא עלתה בדעתו של איוב.             הרעים לא מצליחים לשכנע אותו, עד שמגיע החבר הרביעי – אליהוא.  טענתו של אליהוא היא שאם אדם יודע להקשיב  – הוא שומע את דבר ה'.  אליהוא מסביר שהקב"ה מדבר אל האדם בשתי צורות:  חלום ומחלה. במהלך הוויכוח איוב ביקש מספר פעמים שהקב"ה ישיב על שאלותיו, אך רק לקראת סוף הספר, בפרק ל"ח, רואים את המענה הראשון של הקב"ה לאיוב.
            לא כל אדם שפנה זכה למענה מהקב"ה ובטח שלא באופן מפורט, אישי וישיר. עבודה זו, לאחר סקירת סוגי הקשרים השונים שבין הקב"ה לעבדיו השונים, הן בכלל והן בפרט בספר איוב, תבחן את השפעת מענה הקב"ה על הבנת המסר מספר איוב ועל איוב עצמו. לפיכך, תנותח תשובתו של הקב"ה והשפעותיה השונות, הן על פי פרשנים מודרניים והן על פי תפיסתו של החוקר במסגרת הדיון בהתבסס על פרקי הסקירה הנזכרים.
            לפיכך, שאלת המחקר עליה תנסה עבודה זו לענות הינה: כיצד מייחדת תשובתו של הקב"ה לאיוב את ספר איוב ואת המשתמע ממנו. לשם כך תעשה העבודה שימוש בפרשנות מודרנית לצד פרשנות ימי הביניים, כאשר במוקד המחקר יעמוד משמעות הקשר בין הקב"ה לאיוב.