פרה סמינריון בנושא שילוב נכים ומוגבלים בעבודה מכוח חוק, נוהג, פסיקה והמציאות כיום