55 סיכומים באומנות מודרנית ושיוכים למאפייני זרמים באומנות במאה ה18-19

תקציר העבודה

משהו כמו 55 סיכומונים, עבודה אקדמאית של ציון מושלם ובה יש סיכום מלא על כל יצירה הכולל תמונה של היצירה, פרטי היצירה הכוללים שם תאריך יצירה וסיכום של היצירה ושיוך לזרם, ניתוח היצירה והסבר מאפייני הזרם.
האמנים ולפחות אחת מיצורתיהם מסוכמים בקובץ זה:
דויד
אנגר
בולה
ז'ריקו
דלקרואה
גויה
פרדריך
טרנר
קונסטבל
קורו
מילה
קורבה
רנואר
מאנה
פיסארו
מונה
דגה
ברת מוריז'ו
סרה
סזאן
גוגן
ואן גוך
מונק
גאודי