Presentation in English - the effect of the corona virus on children - פרזנטציה באנגלית - השפעת נגיף הקורונה על ילדים

תקציר העבודה

פרזנטציה באנגלית באורך של כ – 19 שקופיות.
הפרזנטציה עוסקת בהשפעת נגיף הקורונה על הילדים בישראל ובעולם כולו, שאלת מחקר, ממצאים וסיכום.
השפעות בריאותיות, השפעות קוגניטיביות, השפעות חינוכיות, השפעות חברתיות וכו'.
מצגת מאוד מושקעת, המכילה בתוכה את כל הפרטים אשר צריך בכדאי להציג פרזנטציה ברמה גבוהה – מותאם למתקדמים א' ומתקדמים ב'.
מכילה בתוכה ביבלוגרפיה ממקורות אמיתים בלבד.