ספורט כתרבות נגד: תופעת השחקנים הכורעים ברך בזמן השמעת ההמנון האמריקאי

תוכן העניינים מבוא 3 רקע תיאורטי: מחאה 5 רקע היסטורי: מאבק השחורים בשנות השישים 8 רקע היסטורי: חיי שחורים נחשבים 16 מחאת ספורטאים שחורים בחלוקה לגלים 18 מחאת ספורטאים שחורים בשנים האחרונות 20 דיון וסיכום 23 ביבליוגרפיה 27 מבוא: בשנים האחרונות, ספורטאים, בעיקר שחקנים אפרו אמריקאים מה-NFL ומה-NBA, כורעים ברך בזמן השמעת ההמנון האמריקאי, לפני […]

קרא עוד