באילו היבטים משפיעה ותשפיע גדר ההפרדה בגדה המערבית על מדינת ישראל ועל התושבים ממזרח וממערב לגדר?

תקציר העבודה

עבודה זו, על אף שאינה עבודת מחקר אמפירית, מבקשת לענות על שאלה מרכזית והיא 'באילו היבטים משפיעה ותשפיע גדר ההפרדה בגדה המערבית על מדינת ישראל ועל התושבים ממזרח וממערב לגדר'?
מענה לשאלת המחקר מצריך איסוף ועיבוד של נתונים רבים בנוגע לגדר ההפרדה, וכמו כן לא ניתן להתעלם מההיבטים הפוליטיים השונים אשר למעשה יוצרים שוני בין הנתונים, שלרוב מבטאים עמדות ותפיסות כלפי הגדר ולאו דווקא נתונים אובייקטיבים. לטובת כך, עורך המחקר ביצע שימוש במגוון משאבים לאיסוף נתונים, באמצעות ספרים, מאמרים, דוחות של גופים שונים (בין אם ציבורים, ממשלתיים ואף עצמאיים), סקירות עיתונאיות שונות, פסקי דין ועוד. איתור מקורות המידע בוצע באמצעות חיפוש בספריית האוניברסיטה וכמו כן חיפוש מעמיק במגוון מאגרי מידע ברשת האינטרנט, ביניהם: Google Scholar, אתר כותר ועוד. כמו כן בוצע חיפוש חופשי על ידי שימוש ב-Google אשר הניב מאמרים וכתבות עיתונאיות רבות. כל אלו שולבו יחדיו בחלוקת הפרקים שהוצגה בפרק המבוא, מתוך כוונה לענות על שאלת המחקר המוצגת לעיל.
השימוש במקורות מידע רבים, מקומיים ובינלאומיים נועד לאפשר תמונה רחבת היקף ככל הניתן על נושא העבודה המרכזי – גדר ההפרדה. באופן טבעי, כל מקור מספק זווית שונה של מידע ושילובם של המקורות מאפשרים להתוות את הדרך עבור כותב העבודה למענה מקיף על שאלת המחקר.
כאמור, בשל רגישות הנושא, ניתן למצוא מגוון רחב מאוד של מאמרים ודיונים, אולם עורך המחקר נתבקש להפריד בין הטון הסובייקטיבי המוצג במאמרים ודיונים אלו ובין הנתונים בפועל. מגבלות מחקר נוספות מתייחסות לקושי באיתור מקורות מידע מהימנים. בעוד שרשת האינטרנט מוצפת במידע, דעות ועמדות בכל הקשור לגדר ההפרדה, הרי שמחקר מסוג זה מצריך שימוש במקורות מהימנים שהינם רלוונטיים ועומדים בהגדרות הנדרשות לשימוש בעבודות אקדמיות.

תוכן עניינים:
מבוא 1
מתודולוגיה 3
סקירת ספרות 4
רעיון גדר ההפרדה והגדרת התוואי 4
רקע 4
תכנון גדר ההפרדה 6
הקמת גדר ההפרדה 7
מניעים ושיקולים להקמת גדר ההפרדה 9
היבטים משפטיים לגדר ההפרדה ומשמעותם 11
גדר ההפרדה בתקשורת ובשיח הציבורי 15
השפעת גדר ההפרדה לאחר הקמתה 16
השפעת גדר ההפרדה על האוכלוסייה בישראל 16
השפעת גדר ההפרדה על האוכלוסייה הערבית ממערב לגדר 17
השפעת גדר ההפרדה על האוכלוסייה הפלסטינית ממזרח לגדר 18
השפעת גדר ההפרדה בירושלים 21
גדרות הפרדה נוספות 23
הגדר סביב רצועת עזה 23
חומת ברלין 26
גדר ההפרדה ההונגרית בגבול סרביה 28
דיון וסיכום 30
ביבליוגרפיה 31