דימוי האישה בסרטים המצוירים של דיסני - עבודת סמינריון במסגרת הקורס תקשורת כתרבות

תקציר העבודה

תקציר
בעבודה זו בחנתי האם לאורך השנים חלו שינויים בייצוגן של הדמויות הנשיות בסרטי דיסני ומהם שינויים אלו. על מנת לבחון את השינויים לעומקם, התמקדתי בשלושה סרטים מצוירים של דיסני מתקופות זמן שונות; שנת 1950 בה הצגתי את הסרט 'סינדרלה' תוך התמקדות בדמותה של סינדרלה, שנת 1998 בה הצגתי את הסרט 'מולאן' תוך התמקדות בדמותה של מולאן ושנת 2013 בה הצגתי את הסרט 'לשבור את הקרח' תוך התמקדות בדמותה של אלזה.

בעזרת סקר הספרות בחנתי את העמדות השונות הקיימות כלפי התקשורת כתרבות, את הגישות הפמיניסטיות ואת הייצוגים המגדריים כפי שבאים לידי ביטוי בסרטי דיסני. ניכר שקיים מגוון רחב של דעות בקרב חוקרי התקשורת בנוגע לאופן שבו התרבות משפיעה על הפרט וכן על דרך הפעולה והבחירה שלו. החוקים, הנורמות והערכים המושרשים בתרבות מעצבים במידה רבה את הזהות המגדרית של הפרט, שכן דרכם הוא לומד בין היתר כיצד ראוי או לא ראוי להתנהג בחברה שבה הוא חי. עם השנים ובעקבות מאבקה של התנועה הפמיניסטית, הגישה שהייתה רווחת בחברה כלפי נשים השתנתה וחל שיפור ניכר במעמדן של הנשים. אירועים משמעותיים מסוג זה אשר מובילים לשינויים בחברה ובתרבות, משפיעים אף על התקשורת שמשתנה גם היא ומתאימה את תכניה לשינויים אלו.

בעבודה זו ניתחתי תשע סצנות מרכזיות של נסיכות מוכרות ואהובות מסרטי דיסני בתקופות שונות. בהמשך בחנתי את הדמיון הקיים בין דמויות אלה ואת ההבדלים ביניהן. ממצאי הבדיקה שלי תומכים בטענות העולות מסקירת הספרות, שכן נראה כי בסרט הוותיק יותר 'סינדרלה' (משנת 1950), מעמד האישה נחות יותר וישנם סטריאוטיפים מגדריים רבים יותר באופן שבו הדמויות הנשיות מוצגות. לעומת זאת, בסרט 'מולאן' (משנת 1998) נראה כי חל שינוי הן בייצוג המגדרי והן במעמדה של האישה, שינוי זה בא לידי ביטוי בהחלטותיה ובמעשיה האמיצים והמהפכניים של מולאן, אולם שינוי זה אינו מוחלט שכן ציפיות החברה בסיום הסרט עדיין תואמות לעולמות של פעם ולרעיון האהבה הרומנטית כערך עליון. לבסוף בסרט 'לשבור את הקרח' (משנת 2013) נוכחתי לראות כי השינוי בייצוג הדמויות הנשיות הוא המשמעותי ביותר וכזה אשר מהווה תפנית כלפי מעמדן של הנשים והכוח העומד לרשותן, שכן דמותה של אלזה אינה תואמת לתבנית האישה הטיפוסית ומראה כי אישה שהיא טובת מראה יכולה להיות חזקה, עצמאית ומאושרת גם בלי להיות תלויה בגבר לצידה, כפי שלמעשה החברה מצפה ממנה.

תוכן עניינים 2
1. תקציר 3
2. סקירת ספרות 4
3. שאלת המחקר 10
4. שיטת המחקר 12
5. הצגת הממצאים 13
6. סיכום 25
7. דיון 26
8. רשימה ביבליוגרפית 28