האימפריה הרומית

תקציר העבודה

עבודה זו חוקרת את תפיסתה של האיפריה הרומית את עצמה, זאת בהשוואה/הנגדה לתפיסתן העצמית של אימפריות אחרות (ספציפית, האימפריה היפנית וארה"ב), כמו גם ביחס לתפיסה ההיסטורית אותה ולהשפעתה הניכרת על ציביונה, השפעה שניתן לחזות בסממניה אף כיום.