הגלובליזציה והשפעתה על היזמות החברתית בעידן המודרני

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע ,
מילות מפתח , ,
ציון 90
שנת הגשה 2021
מספר מילים 3980
מספר מקורות 14

תקציר העבודה

תוכן עניינים
מבוא 3
העידן המודרני – גלובליזציה 4
התפתחות ומאפיינים 4
יתרונות וחסרונות 5
יזמות חברתית בעידן המודרני 7
יזמות חברתית – הגדרות ומאפיינים 7
יזמות חברתית מול יזמות עסקית 8
יזמות חברתית בישראל בעידן המודרני 9
השפעת הגלובליזציה על היזמות החברתית בעידן המודרני 11
תנועת me-too 12
סיכום 14
ביבליוגרפיה 15

מבוא
בתקופה המודרנית אנו עדים לתהליכים משמעותיים המתרחשים ברחבי העולם, תהליכי הגלובליזציה. התהליכים האלה משפיעים על הכלכלה החברה והתרבות. במסגרת הגלובליזציה מדינות ואנשים מכל רחבי העולם יוצרים קשרים פיזיים ו/או וירטואליים ללא כל תלות גאוגרפית, דבר המאפשר מעבר מהיר ויעיל של מידע של אנשים, של מוצרים, של הון ועוד ממקום אחד בעולם למקום אחר. תודות לגלובליזציה העולם פועל כיחידה אחת, כפר גלובלי.
היזמות החברתית מטרתה להוביל לשינוי חברתי רחב היקף באמצעות מציאת פתרונות מתקדמים לבעיות שנמצאות על הסדר הציבורי כגון חינוך, רווחה, איכות הסביבה, זכויות האדם וזכויות בעלי החיים.
בעבודה זו המטרה לבחון את ההשפעה של הגלובליזציה על היזמות החברתית על פי מה שידוע בספרות המקצועית. ממטרה זו נגזרת שאלת המחקר והיא: האם הגלובליזציה משפיעה על היזמות החברתית בעידן המודרני? ההשערה של המחקר היא שלגלובליזציה יש השפעה חיובית על היזמות החברתית היא מעצימה את היזמות החברתית ומגבירה את היזמות החברתית.
עבודה זו תכלול סקירה של המונח גלובליזציה, הגדרות ומאפיינים וגם יתרונות וחסרונות של התהליך, בהמשך העבודה אדון ביזמות חברתית בעידן המודרני באופן כללי ובישראל בפרט, ולבסוף אסקור את ההשפעה של הגלובליזציה על היזמות המודרנית. אסכם את הממצאים העולים במחקר ואציע מחקרי המשך להעמקה רחבה יותר בנושא העבודה.