הפראת קשב ויצירתיות

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , ,
שנת הגשה 2018
מספר מילים 8557
מספר מקורות 31

תקציר העבודה

תקציר
הפרעת קשב והיפראקטיביות ADHD, attention deficit hyperactivity disorder) ) הינה הפרעה נוירו התפתחותית שכיחה המאופיינת, בפגיעה ביכולת הקשב, היפראקטיביות –
ואימפולסיביות ( Boot, Nevicka, & Baas, 2017a ). בנוסף, הפרעה זו היא הטרוגנית מבחינת התסמינים ורמות חומרה של תסמינים אלה. ההפרעה מחולקת לשלושה מופעים:
ADHD בהדגש חוסר קשב, ADHD בהדגש היפראקטיביות אימפולסיביות, ו- ADHD משולב (היימן, 2017 ). אלה וגם אלה יכולים להיכנס לקטגוריית הפרעות ADHD . אולם על פי כמה מחקרים ( White & Shah, 2016 ), מסתמן שלפחות חלק מאנשים עם הפרעה זו מציגים יכולות יצירתיות גבוהות. חלק מתכונות ההפרעה כגון מוסחות, ואימפולסיביות, מביאה את האדם עם ה- ADHD לפתרון בעיות מפתיע מאוד או ליצירתיות יוצאת דופן ( Boot, Nevicka, & Baas, 2017a ). כיום, אין הגדרה אחת מוסכמת לגבי מה היא יצירתיות. ההגדרה הכללית למושג יצירתיות מתוארת כיכולת ליצור חשיבה או מוצר מקורי שיש בו יעילות או ערך כלשהו ( Harrington, 2018 ). מספר מחקרים ( White & Shah, 2016; White, 2018; Boot, Nevicka, & Baas, 2017a; Boot, Nevicka, & Baas, 2017b; Verma & Kushwaha, 2013; Radel, Davranche, Fournier, & Dietrich, 2015 ) מציגים תוצאות יכולת יצירתית גבוהה אצל אנשים עם ADHD בהשוואה לאנשים ללא ADHD . גורם נוסף שכדאי להתייחס אליו הוא מה שקרוי "חריגות כפולה" כלומר, אנשים מחוננים עם הפרעת ADHD . מחקרים ( Fugate, Zentall, & Gentry, 2013 ) שנעשו על אנשים אלה מציגים יכולת יצירתית גבוהה ביחס למחוננים עם רמות אינטליגנציה דומה. ילדים עם חריגות כפולה כזו עלולים שלא להתגלות בעקבות הסימפטומים של הפרעת ADHD ולהיחשב אף כתלמידים בינוניים וזאת עקב הקושי להגדרה מדויקת של אדם מחונן מחד והפרעת ADHD מאידך, שתכונותיהן עלולות לכסות זו את זו. על כן, נבחן את הקשר בין אנשים עם ADHD מצד אחד, ורמת יצירתיות אצל אנשים עם חריגות כפולה מצד שני. יצירתיות גבוהה אצל אנשים עם ADHD יכולה להיות נקודת חוזק חשובה גם עבור ילדים וגם עבור מבוגרים ולהוות בסיס לטיפול ושיקום של אנשים אלו.