הצעת מחקר בנושא - כיצד משפיע עיסוקן של נשים בספורט תחרותי על מעמדן ביוון העתיקה, לעומת עיסוקם של גברים בספורט?

תקציר העבודה

הצעת מחקר בנושא כיצד משפיע עיסוקן של נשים בספורט תחרותי על מעמדן ביוון העתיקה, לעומת עיסוקם של גברים בספורט? במסגרת הקורס ספורט וחברה בנושא מגדר וספורט ביוון העתיקה – ההצעה כוללת השערת מחקר, רציונל מחקר, מטרת מחקר, ראשי פרקים ורשימה של 21 מקורות אפשריים