הצעת מחקר בנושא סכרת סוג 2 והשפעת שינוי תזונתי על מדדי הסכרת

תקציר העבודה

הצעת מחקר זו עוסקת בסוגיה אחת מני רבות מתחום השפעת אורח החיים על בריאות וחולי – כיצד הרגלי התזונה ואורח החיים משפיעים על התפתחות מחלות, טיפול בהן ומניעתן. במסגרת זו, אתמקד בהשפעת אורח החיים על השמנת יתר והתפתחות סכרת מסוג 2. לפיכך, אציג במסגרת הצעת המחקר את רציונל המחקר, שאלת המחקר ראשי פרקים אפשריים ואף רשימת מקורות חלקית רלוונטית