הצעת מחקר כמותי בנושא השפעת המבנה המשפחתי של הילד (משפחה חד הורית או דו הורית) על מיומנויותיו החברתיות

תקציר העבודה

הצעת מחקר זו עוסקת בנושא השפעת המבנה המשפחתי בה גדל הילד – משפחות דו הוריות לעומת חד הוריות, על מיומנויותיהם החברתיות של ילדים. מדובר בהצעת מחקר כמותית, הכוללת נושא מחקר, רציונל מחקר, מטרת מחקר, שאלת מחקר, כלי מחקר, ראשי פרקים, אוכלוסיית מחקר, שיטת מחקר ורשימה ראשונית של 24 מקורות אפשריים.