הקשר בין נוכחות אחים בעלי צרכים מיוחדים בבית למאפיינים רגשיים חברתיים של האח התקין בבית - סמינריון בחינוך המיוחד

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , , , ,
שנת הגשה 2019
מספר מילים 2729
מספר מקורות 8

תקציר העבודה

עבודה סמינריונית במסגרת לימודי תואר ראשון בחינוך מיוחד, בקורס העוסק בהתפתחות רגשית – חברתית בילדות התיכונה, בעיות התנהגות ותפקוד מסתגל.
כלי המחקר הוא ראיונות עומק חצי מובנים עם ארבעת התלמידים ואיסוף נתונים מהמחנכות אודות מאפיינים חברתיים ואקדמיים של התלמידים הגדלים לצד אחים בעלי צרכים מיוחדים.
סוג המחקר: מחקר זה הינו מחקר איכותני המבוסס על ניתוח ראיונות עומק חצי מובנים, ראיון עומק הוא שיחה שבה המראיין שואל את המרואיין שאלות במטרה לאסוף נתונים תוך תיעוד התשובות, הריאיון במחקר זה יתבצע פנים מול פנים.
המחקר הינו מחקר פנומנלי העוסק בחקר מהות החוויה האנושית, התופעה היא מושא החקירה. תהליך איסוף הנתונים ממוקד בראיונות, והחוקר אוסף מידע מהנחקרים שחוו את החוויה באופן אישי כאשר השאיפה היא לחקור את משמעותה בחיי היומיום שלהם, לאחר קיום הראיונות המטרה היא לעמוד על תמות משותפות בין תשובות המשתתפים וקישור של אותם תמות לממצאים שנמצאו בעבר במחקרים דומים.