השפעת אירועי טרור על מניות

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח ,
שנת הגשה 2005
מספר מילים 7500
מספר מקורות 25

תקציר העבודה

מחקר אמפירי. השפעת אירועי טרור על מניות בענפים שונים בבורסה

בין השנים 2000ל-2005שטף את מדינת ישראל גל של אירועי טרור אשר גבה את חייהם של יותר מאלף אזרחים וחיילים ישראלים. מעבר למחיר העצום של פגיעות בנפש גבה הטרור בתקופה זו גם מחיר כלכלי לא מבוטל אשר באלביטוי גם בשוק ההון בישראל. המודעות ההולכת וגוברת להשלכות הטרור על הכלכלה, אשר התחזקה עוד יותר לאחר אירועי ה-11בספטמבר 2001, הביאה אותנו לחקור את השפעתם של אירועי הטרור על הבורסה בת"א. אנו התמקדנובמניות מענף הביטחון והתיירות, שני ענפים אשר מושפעים ביותר באופן מסורתי מאירועים של אלימות על רקעפוליטי ולאומני. ממצאינו מעלים כי ביחס לכלל שוק ההון בישראל, לאירועי טרור השפעה חיובית זמנית על מניות ענף הביטחון והשפעה שלילית קבועה על מניות ענף התיירות.חוסר יעילות זה של שוק ההון מאפשר להערכתנו להפיק רווחים בתקופה של טרורגואה, אשר בד"כ אינה מיטיבה עם השוק.

אירועי טרור הפכו לחלק אינטגרלי ובלתי נפרד משגרת החיים במדינת ישראל.אם בעבר נשא הסכסוך הערבי-ישראלי אופי של קונפליקט בין מדינות (ישראל ושכנותיה) הרי שבשני העשורים האחרונים מתאפיין הסכסוך בעיקר בפעילות אלימה המבוצעת ע"י בודדים או קבוצות, ממניעים פוליטים ולאומניים כאשר בניגוד לעימות קונבנציונלי של צבא מול צבא בו רב הנפגעים הם בחזית, הנפגע העיקרי הינו העורף הישראלי. המחיר אותו גובה הטרור ממדינת ישראל הוא עצום, הן במישור הפיסי והן במישור המנטלי .ראשית,קיים המחיר בפגיעות בנפש. די לציין כי בין השנים 1990ל-2003נהרגו בישראל באירועי טרור 1212בני אדם ונפצעו 5726כדי להבין את ההיקף העצום של הפגיעה בנפש כתוצאה מאירועי טרור. שנית, מעבר למחיר הפיסי המיידי הנגרם מאירוע הטרור לתשתית (פגיעה במבנים, עסקים, כלי תחבורה וכו') המחיר העיקרי מתבטא בפגיעה משמעותית באוסף משתנים כלכליים (תמ"ג לנפש, צריכה, חסכון והשקעה, שוק ההון וכו'). בנוסף על כך קיים גם המחיר הפסיכולוגי אשר בד"כ אינו ניתן לכימותמדויק. אירועי הטרור מעלים את מפלס הפחד, החרדה ואי הוודאות של אזרחי המדינה, דבר הגורר פגיעה נוספת הן בכלכלה והן באיכות החיים בישראל.בעבודה זו נבדוק את השפעתם של אירועי טרור בין השנים 2000ל-2005(אינתיפאדתאל-אקצה) על שוק ההון בישראל תוך התמקדות במניות מענפי הביטחון והתיירות. תוך שימוש בנתונים יומיים של מחירי מניות בבורסת תל-אביב ונתונים שנאספו על אירועי טרור בתקופה המצוינת, ננסה בעזרת ניתוח של רגרסיות על סדרות עתיות (Time series) וניתוחי אירוע (Event Study) לבחון את השפעתם של אירועים אלו על מחירי המניות. מתוך כך ננסה לגזור מסקנות אופרטיביות לטובת משקיע המעוניין במזעור סיכונים ובהפקת רווחים בתקופהשל טרור גוא
**העבודה בקובץ PDF