יהדות תוניסיה במלחמת העולם השנייה - שינויים מרכזיים בחיי יהודי תוניסיה במלחמת העולם השנייה

תקציר העבודה

מבוא
לוב ותוניסיה היו שתי המדינות הערביות היחידות בצפון אפריקה בהן היה כיבוש ישיר של מדינות הציר. גרמניה הנאצית בתוניס ואיטליה הפאשיסטית בלוב. אמנם תקופת הכיבוש הייתה קצרה (בתוניסיה מה-9 בנובמבר 1942 ועד ה-7 במאי 1943), אך היא שימשה נקודת מפנה בחיי היהודים . כמו כן במשך שנתיים חיו יהודי תוניסיה תחת ממשל וישי ו"גזירות מעמד היהודים", שהשפיעו על חיי היהודים מאוקטובר 1940 ועד הכיבוש הנאצי בנובמבר 1942. מאוקטובר 1940 ועד נובמבר 1943 סבלו היהודים ממצוקה פיזית, נפשית וסכנות רבות שמתועדות בחיבורים, ספרים, יומנים ומחקרים שיכולים להראות תמונה המלמדת על השינויים הרבים שהתרחשו בחיי הקהילה היהודית בתוניסיה כפי שנראה בעבודה זאת.
בתוניסיה שנכבשה ע"י הצרפתים ב1881 וקיבלה מעמד של פרוטקטורט חיה קהילה יהודית ענפה ומשגשגת. רוב היהודים בתוניסיה התגוררו בערים הגדולות אך חלק מהקהילה חיה בישובים כפריים ועירוניים קטנים. בשונה מאלג'יריה לא קיבלו יהודי תוניסיה אזרחות צרפתית למרות שבמשך הזמן קיבלו היהודים אזרחות באופן סלקטיבי. בשנות ה20 ותחילת שנות השלושים חלו תמורות חברתיות – תרבותיות בקרב הקהילה היהודית שרחשה את השפה הצרפתית ובעקבות כך מילאו תפקיד חשוב בשלטון הקולוניאליסטי לצד התפתחות כלכלית וחינוכית רחבה. הפעילות הציונית בשנות ה20 וה30 נתפסה ע"י הצרפתים כפעילות תרבותית- יהודית עוררה התנגדות מועטה בקרב ארגונים פרו פלסטינים ועד ערב מלחמת העולם השנייה חיו כ 85 אלף תוניסיה חיים שקטים יחסית.
השינויים המשמעותיים ביותר עבור בני הקהילה היהודית בתוניסיה, החלו במהלך סוף שנות השלושים של המאה העשרים ומיד לאחר תחילתה של מלחמת העולם השנייה עם התבססות ממשלת וישי וחלחול האידאולוגיה הנאצית למושבות הצרפתיות בצפון אפריקה. כפי שנראה בעבודה זאת חיי היהודים השתנו בהדרגה ( ותגובתם לשינויים אלה) מימי הקמת משטר וישי וסוף הכיבוש הנאצי בתוניסיה בתחומים רבים כגון: חקיקה, מעמד משפטי, חינוך, חיים מקצועיים וכלכליים וארגון הקהילה. כלומר- העבודה בודקת את השינויים המרכזיים בחיי יהודי תוניסיה מימי משטר וישי ועד הכיבוש הגרמני הישיר במלחמת העולם השנייה.
לבסוף ננסה להבין האם לאור התפיסה הנאצית הבסיסית שראתה את היהודים כבעלי תפקיד הרסני, בהיסטוריה ומכאן נובע הצורך להשמיד כל היהודי בכל מקום כגזע נחות, עובדה תקפה – לאור החלטות ועידת ואנזה בנוגע לפתרון הסופי- או שאפשר לכנות יהודי תוניסיה כ"קורבנות רדיפות הנאצים".

מבוא 2
1 – היהדות בתוניסיה מהסכם בורדו ועד מלחמת העולם השנייה. 3
1.1 – חלוקת האוכלוסייה היהודית 3
1.2 – שינויים משפטיים, חברתיים ותרבותיים 3
1.3- תחילת התנועה הציונית 5
1.4 – הקהילה היהודית במלחמת העולם הראשונה 6
1.5 – התמערבות: אזרחות, חינוך והתרחקות מהיהדות בין מלחמות העולם 6
1.6 – התגברות האנטישמיות הצרפתית, הנאציזם הגרמני והפשיזם האיטלקי 7
2- תקופת שלטון ממשלת וישי בצפון תוניסיה 7
2.1 החקיקה האנטישמית בתחומי המשפט, חיים מקצועיים וכלכליים והחינוך 9
2.2 – התגובה היהודית לחקיקה האנטי יהודית של שלטון וישי 10
2.3 – הפעילות הציונית בתקופת וישי 12
3- כיבוש תוניסיה בידי הצבא הגרמני 13
3.1 – עבודות הכפייה 14
3.2 – מחנות העבודה 18
3.3 – קנסות והחרמת רכוש 19
3.4 – חיי היום יום 22
4- האם התרחשה שואה בתוניסיה? 24
4.1 – מסמך ואנזה – האם הייתה כוונת השמדה? 24
4.2 – האם הצבא הגרמני בתוניסיה נערך להשמדה? 25
סיכום 26
נספח א' 28
נספח ב 39
ביבליוגרפיה: 42