ילדים נפגעי התעללות ותהליך עשיית הצדק: מיומנויות אבחון הערכה והתערבות

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , ,
ציון 100
שנת הגשה 2020
מספר מילים 3291

תקציר העבודה

ניתוח מקרה של חקירת ילדים.
נועם הוא ילד בן 7, הלומד בכיתה א'. עפ"י פיאז'ה ( Jean Piaget) זהו שלב האופרציות הקונקרטיות המתרחש בתקופת הלימודים בבית-הספר היסודי, בגילאי 7 – 12 . בגיל זה החשיבה כבר אינה אינטואיטיבית או אגוצנטרית, כפי שהייתה בתקופת הגן. שלב זה מאופיין בחשיבה לוגית, המאפשרת חוקיות, הסקת מסקנות וכדומה. בשלב זה נרכשים כישורים חשובים, כמו הבנת הטרנזיטיביות ויכולת מיון מפותחת ורב ממדית. עם זאת, החשיבה המופשטת עדיין חלשה. אם כך, שלב זה מאופיין בחשיבה המשקפת התייחסות רק לעולם המושגים ורק לפעולות מוחשיות קונקרטיות (סרוף, קופר ודהארט, 2004). אצל נועם נראית חשיבה לוגית והסקת מסקנות דרך שיתוף פעולה ומענה לתשאול הפתוח של החוקרת, אך ישנם קשיים לוגיים וקשיים בחשיבה מופשטת, כגון: בהבנה ודיווח על זמן, קושי בשיום איברים וכן קושי בהפרדה בין אירועים.