יסודות המחשבה המדינית - כיצד מתפתח משטר דמוקרטי

תקציר העבודה

בעבודה זו, אדון כיצד מתפתח משטר דמוקרטי, ואתייחס למעלותיו ולמגרעותיו של משטר זה. את טיעוניי אבסס על מספר מקורות של הוגי דעות יווניים, כגון: תוקידידס, אפלטון ואריסטו, וכן על ספרה של רחל צלניק, העוסק בדמוקרטיה האתונאית העתיקה