מבוא לאנתרופולוגיה- בדוק

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 11
מקצוע ,
קורס
מילות מפתח ,
ציון 87
שנת הגשה 2020
מספר מילים 1440
מספר מקורות 1

תקציר העבודה

מבוא לאנתרופולוגיה – ממ"ן 11
שאלה 1, סעיף א'
שיטת המחקר שהתפתחה באנתרופולוגיה בראשית המאה ה-20 היא שיטת תצפית משתתפת, עבודת שדה שהנחיל האנתרופולוג, בועז פרנץ. בוחן תרבויות באמצעות עבודות שדה ממושכות, יורד לשטח, נוסע…..
סעיף ב'
עיקרי שיטת המחקר המייחדת את האנתרופולוגיה מתוך הדיון על עבודתו של פרנץ בועז שהיה בין החלוצים הראשונים של עבודת השדה, סבר שיש לבחון תרבות משלוש נקודות מבט בסיסיות: התנאים הסביבתיים שבהם התפתחו, גורמים פסיכולוגיים והחשובה ביותר קשרים היסטוריים. טען שכאשר חיים עם בני אדם ולומדים את לשונם יכול החוקר לפתח הבנה מדויקת של תרבותם, צריך לחקור כל תרבות בפני עצמה ולא להשוות אותה לתרבות אחרת, התנגד להסתכלות על חברה אחרת כפרימיטיבית…….
שאלה 2 סעיף א'
גירץ קליפורד נכנס לשדה בבאלי יחד עם אשתו לחקור את תרבותם, מתאר את הכניסה שהתייחסו אליהם בשלב הראשון בניכור כאל פולשים מקצועיים, כזרים מהם ואף שהם כופים עצמם, כאוויר והם עצמם הרגישו כרוחות רפאים מהלכות באי עצמו בין המקומיים למעט היכן ……
סעיף ב'
הגישה הפרשנית קליפורד גירץ דגל לחקור מנקודת הראות של היליד. ביצע עבודת שדה מקיפה בכפר בבאלי, חקר את הספורט הלאומי הנקרא "קרבות תרנגולים". בספורט זה היו הימורים, הקרבות אורגנו כדי לגייס ……