מבוא לאנתרופולוגיה- בדוק

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 13
מקצוע ,
קורס
מילות מפתח ,
ציון 86
שנת הגשה 2020
מספר מילים 1176
מספר מקורות 1

תקציר העבודה

מבוא לאנתרופולוגיה – ממ"ן 13
שאלה 1, סעיף א'
תפקיד הטקסים על פי קתרין בל הוא שהאדם חי בשגרת חיים יום יומית קבועה וישנו הצורך לחוויה רגשית של "קסם" להפוך את השגרה …..
סעיף ב'
ישנם טקסים מסוגים שונים, טקסי מעבר, טקסי חיזוק וטקסים אזרחיים. אפרט בהרחבה.
טקסי מעבר מסמלים מעבר למעמד חדש, מעבר מתפקיד לתפקיד חדש …..
סעיף ג'
תפקידם של טקסי המעבר מהעולם שהילד מחובר לעולם הנשים, לאמו ועובר לעולם הגברים לאביו, מעולם הילדות לעולם לימוד התורה הקדוש והטהור המטרה היא "להסיר את הזהות הנשית הראשונית שרכש …….
שאלה 2 סעיף א'
אלינור ליקוק במאמרה מציגה גישה תיאורטית, היא פמיניסטית מרקסיסטית. מניחה כי התרבות היא תופעה תלוית ……..
סעיף ב'
הנתונים שעניינו את אלינור ליקוק היו מערכות היחסים וההבדלים בתפקידיהם, יוקרת התפקיד והעוצמה של גברים ……
סעיף ג'
במאמרה של אלינור ליקוק מוסברת נחיתות הנשים האינדיאניות אל מול מעמד הגברים הנעלה. בעבר בעקבות הכניסה ……….
שאלה 3 סעיף א'
מונחי שארות הוא מושג חברתי תאורתי המסביר מי נכלל בתוך מונחי שארות, ישנם כמה מקומות בעולם שקוראים לאישה "אמא" ולאיש ……..
סעיף ב'
אנתרופולוגים מתעניינים בדרך כינויי שארות כיוון שבאמצעות התבוננות בקשרים משפחתיים ניתן ללמוד על המבנה החברתי ועל …….