מבוא להיסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה -נאורות ,זכויות אדם ,דמוקרטיה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
ציון 100
שנת הגשה 2023
מספר מילים 1190
מספר מקורות 15

תקציר העבודה

אירוע היסטורי : סיפורם של אן בולין והמלך הנרי השמיני
הנחות היסוד של פילוסופיית הנאורות והאנטי – נאורות
מגמת שתי הגישות הפילוסופיות
האירוע ההיסטורי מול ההווה
השפעת פילוסופית הנאורות על קבוצות מיעוט
היציאה נגד הנאורות והשלכותיה על הדמוקרטיה
ההכרזה לכל באי העולם בדבר זכויות האדם
סעיפים מתוך ההכרזה .