מבוא לסטטיסטיקה ומדעי החברה א'

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 12
מקצוע ,
קורס
מילות מפתח , , ,
ציון 100
שנת הגשה 2021
מספר מילים 300

תקציר העבודה

ממן 12 -יחידות 4 ו 5
התפלגות נורמלית
מדדי קשר
ציון 100