מבוא לקולנוע הישראלי - 10421 - סיכום של כל החומר

תקציר העבודה

קורס: מבוא לקולנוע הישראלי – 10421
סיכום של כל החומר – ישר למבחן!

הקולנוע הלאומי מאפיינים
הם היו עשרה עלילה, נקודות ומושגים חשובים
הקולנוע העממי מעמדי רקע ומאפיינים
סלאח שבתי עלילה, נקודות ומושגים חשובים, ביקורות
הקולנוע הלאומי המאוחר רקע
הוא הלך בשדות עלילה, נקודות ומושגים חשובים
כל ממזר מלך עלילה, נקודות ומושגים חשובים
הקולנוע האישי והרגישות החדשה רקע, הגורמים והסיבות להתפתחות בארץ, מאפיין בולט
שלושה ימים וילד עלילה, נקודות ומושגים חשובים
הקולנוע של אורי זוהר
החלום ושברו – מלחמת יום כיפור רקע, מאפייני סרטים
סוסעץ עלילה, נקודות ומושגים חשובים
הקולנוע הזר והחריג רקע, גורמים
מסע אלונקות עלילה, נקודות ומושגים חשובים
החולמים עלילה, נקודות ומושגים חשובים
השוואה בין החולמים לבין הם היו עשרה
עתליה עלילה, נקודות ומושגים חשובים