מבוא לקולנוע ישראלי - עם ציון

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 11
מקצוע
מילות מפתח
שנת הגשה 2019
מספר מילים 1141
מספר מקורות 1

תקציר העבודה

א) הגמוניה: (מצב שבו קבוצה חברתית מוגדרת שולטת בחברה > רצוי לעשות שימוש נכון בסימני פיסוק. במשאבים החומרים שלה, אבל גם שליטה ברעיונות ואידאולוגיות וזה מה שיצר לכידות רעיונות והסכמה אידאולוגיית שמובילה להדרתם של קולות סותרים ( מזרחיים או ניצולי שואה).כיצד ההגמוניה מבטאת מאפיין של קולנוע לאומי? מה הביטוי הקולנועי של היבט זה?
ב) זהויות ברורות – גיבורים מובחנים: יהודי ישן חולה (יהודים בגולה היו חלשים פיזית עסקו במקצועות של מסחר הלוואה ברבית) ולמעשה זה היה יהודי ישן שצריך לחסל אותו ולהבנות מתוכו יהודי ארץ ישראלי חזק פיזית ועובד אדמה > ערבים טובים מול ערבים רעים חסר הסבר קצר.
ג) מקבץ אולי דימויים? מכונן: כמו המחרשה שמופיעה בכל הסרטים הלאומים. המחרשה מעצימה את הערך של עבודת האדמה > קונפליקט בין המזרח מול המודרני > באר המים כמוקד חיכוך גם סמל לחיים > עבודה עברית מבשרת שגשוג וצמיחה לא ברור הקשר > המקומות הקדושים שמייצגים את העבר ומנבאים התחדשות רוחנית.
ד) נראטיב העל הציוני שמדגיש בכל הסרטים הלאומים ערכים ציונים: הקמת מקלט לעם היהודי > הגנה על זכיותיו של העם > התיישבות בארץ ישראל > הגיבור הוא חלק מקולקטיב > שיבת ציון > עם ללא ארץ חוזר לארץ ללא עם > כיבוש השממה > חקלאות > קולקטיב סוציאליסטי > מלחמות והגנה > עם קטן מוקף אויבים > טוב למות בעד ארצנו > העליות > כור ההיתוך. יש כאן כמה נושאים. רצוי לעמוד על מעט מושגים ולהסביר אותם בקצרה.