מבחן סטייה חברתית

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע , , ,
קורס
שנת הגשה 2020
מספר מילים 2665
מספר מקורות 2

תקציר העבודה

הסבר – סוציולוג אמריקאי מהמאה העשרים שלקח את המושג של דורקהיים אך הסביר אותו אחרת לגמרי שנות ה – 30נקודת המוצא: החברה אותה הוא בוחן – החברה הקפיטליסטי בת זמנו מבנה תרבותי וגם מבנה חברתי מעמדי מצד השני. המבנה התרבותי האמריקאי יש מצד אחד מטרות – כאשר מטרת העל היא החלום האמריקאי – להצליח בגדול – להתעשר, מטרה זאת משותפת לכולם וכולם נמדדים על פיה. בצד המטרות מציבה התרבות גם אמצעים לגיטימיים להשגתה – כמו יזמות, עבודה רווחית, זכייה, נישואין, או ירושה. למרות שנקבעות נורמות פורמאליות להשגת המטרה הרי שבפועל לא מודגשת החובה לקיים אותם במילים אחרות קיים הדגש חזק יותר על השגת המטרה מאשר על הדרכים הלגיטמיות להשגתה – המטרה מקדשת את האמצעים. ברמה הלא פורמלית – ישנם מסלולים חלופיים לא לגיטימיים – בדרך להתעשרות.
רעיון -לפי מורטון האנומיה היא הפער בין השאיפות התרבותיות המשותפות לכלל לבין המבנה החברתי מעמדי אשר משפיע על היכולת בפועל לממש את המטרות משום שאינו מאפשר נגישות לכולם. הלחץ הקיים בחברה להשגת המטרות התרבותיות והמתח שנוצר מהפער הזה בין שאיפות הכלל להשגת הצלחה לבין חסימת האמצעים בני בני המעמד התחתון היא זאת אשר עלולה להוביל את בן המעמד הנמוך לבחור בדרך של פשיעה כדי להשיג את המטרה הנחשפת
5 סוגי הסתגלות למתח אנומי אחד קונפורמיות – משמע אנשים רוצים להשיג את המטרות המקובלות להתעשר באמצעות אמצעים לגיטימיים, רוב האנשים הם קונפורמיים וזה דפוס שאינו של ציפה. דפוס 2 – מוריה – משמע אנשים שרוצים להשיג את המטרה המקובלת להתעשר ומכיוון שאין להם נגישות ליגיטימית אליה, הם יבחרו בדרך לא לגיטימית, כל דבר שקשור לקשר פיננסי כלכלי שהוא כמובן דפוס סוטה בעיקר במעמד הנמך. דפוס 3 – טקסיות – אינם מקבלים את המטרה, מוותרים על המטרות כי טוב לי עם מה שיש לי – מאופיינים האחזות בנהלים בריטואל דפוס של המעמד הבינוני. מהבחינה הפורמלית לא מדובר כאן בסטייה – אך קיימת סטייה מהנטיייה הלא פורמאלית – הם לא מקיימים את המטרות שמציבה בפניהם החברה, מרטון טוען כי אפשרות לבעייה נפשעת. דפוס 4 – נסגנות – שנח את המטרה ואת האמצעים, דוחה את ההצלחה החומרית ובמקביל זונח את האמצעים להשיגם – הומלסים, נרקומנים, אלכוהוליסטים, ואובדניים. יכול להיות שניסו להצליח באמצעים ליגיטימיים ובאמצעים לא לגיטימים הכשלון הכפול יביא לנסגנות. דפוס 5 – מרדנות – אנשים שהם דוחים את המטרות של נתעשרות חומרנית והם ממירים אותה במערכת חלופית, מציעים מערך תרבותי שונה – ארצות הברית – ההיפים האיימיש – אצלנו נטורי קרתא, קיבוצניקים של פעם.