מדעי המדינה ויחבל תואר ראשון

תקציר העבודה

ממן 11 בקורס ג'נוסייד,
דוגמה לתשובות: שאלה 1
בתשובתי אסקור בקצרה את הנאמר ב"החלטת העצרת הכללית של האו"ם משנת 1946" ואת "אמנת האו"ם למניעת וענישת הפשע השמדת-עם משנת 1948" ואציג את ההבדלים בין המסמכים.
ראשית, אדבר קצת על רפאל למקין. רפאל למקין הוא משפטן יהודי שזכור בעיקר כ"אבי" אמנת האו"ם בדבר מניעת רצח עם והענשת מבצעיו. הוא כתב את הטיוטה לחוק בין-לאומי למניעת השמדה מכוונת של קבוצות אתניות, לאומיות ודתיות. בכנס משפטנים שנערך במדריד הוא ניסה לשכנע את המשתתפים להטיל איסור בין לאומי על טבח המוני, הוא הציע לנסח אמנה שתגדיר השמדת קבוצות אנושיות כפשע בין-לאומי. אך הדבר לא התקבל בברכה בעיקר בשל המתיחות הבין-לאומית לאחר עליית היטלר לשלטון…

שאלה 2
בתשובתי אתייחס ליחידה 1 בספר "מחשבות על הבלתי נתפס" ואסקור את השלבים שמעידים על רצח עם עתידי. בנוסף אסקור את האופן שבו יושמו השלבים האלו לקראת הג'נוסייד ברואנדה.
בספר מחשבות על הבלתי נתפס המחבר רואה את הג'נוסייד כתהליך המתפתח בשלבים המחזקים זה את זה ונבנים זה על זה, ואם נוכל לזהות את השלבים האלו בזמן אולי נוכל למנוע את הג'נוסייד הבא…

שאלה 3
א. בתשובתי אתאר את התקופה הקולוניאלית ברואנדה ואסביר על תורת הגזע ועל חשיבותה לשלטון הקולוניאלי שפעל ברואנדה. לאחר מכן אפרט את הסיבות המרכזיות לג'נוסייד ברואנדה….

ציון 96