מהם הגורמים המובילים הורים להתנגד למתן חיסונים לילדיהם?

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע ,
מילות מפתח , ,
ציון 94
שנת הגשה 2022
מספר מילים 9645
מספר מקורות 15

תקציר העבודה

עבודה זו מטרתה לזהות את הגורמים הממלאים תפקיד בקבלת ההחלטה המושכלת המובילה את סרבני החיסונים בהתנגדותם. אנתח תובנות לגבי גורמים הקשורים להחלטה זו ואנסה למפות את המניעים אשר מסלילים הורה לקבל החלטות מושכלות (או לא) לגבי אי מתן חיסון לילדיו.
ראשית אתייחס לסוגיית החיסונים באופן כללי תוך שאסקור את התפתחותו ההיסטורית של החיסון, את הנסיבות הקשות בגנן הוא נצרך ואת מנגנון פעולתו ויתרונותיו. כמו כן אתייחס בהרחבה להתנגדות למן חיסונים, תופעה שאינה חדשה וקרוב לוודאי שגילה כגיל החיסון הראשון. בחלק זה אסקור את שלל הגורמים אשר מובילים את האדם לביסוס התנגדות נחרצת כלפי הראשון, כשתחילה היו אלה בעיקר פחד ודת ואילו כל תקופה ומאפייניה שלה, וכיום נראה כי המאפיינים רחבים ומגוונים אף יותר כפי שיוצג במהלך העבודה.
לאחר מכן אגע בפן התיאורטי של ההתנגדות לחיסונים תוך התייחסות מתבקשת למקרה בוחן אקטואלי ורלוונטי- מתן חיסוני הקורונה. באמצעות ניתוח ההתנהלות סביב מגפה זו וסוגיית סרבני החיסונים אבחן את סיבות העומק המובילות לאותה התנגדות תוך התייחסות למושגים כ"פסיכולוגיית המונים", "תיאוריות קשר", "Fake News", רכישת עמדות וכו'. לבסוף אציג את המושג "החלטה מושכלת" ואקשרו לנושא בו עסקינן.