מוסיקה כגורם השפעה על הצרכן הישראלי והגלובלי - תרבות צריכה.

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע ,
מילות מפתח , ,
ציון 83
שנת הגשה 2020
מספר מילים 6727
מספר מקורות 19

תקציר העבודה

תוכן עיניינים:
מבוא 2
סקירת ספרות 4
השפעת הפרסום על תרבות הצריכה 4
מוסיקה ככלי למשיכת הצרכן 5
עמדות והיווצרותן 6
תודעה כוזבת 7
מוסיקה ושילובה בפרסומות 9
השפעת השימוש במוסיקה על היווצרות עמדות חיוביות או שליליות כלפי המוצר 10
מוסיקה וההשפעה על תרבות צריכה – הקשר המדעי 10
תהליך בחירת המוסיקה לפרסומות 12
תודעה כוזבת בפרסום 13
דוגמאות להשפעתה של המוסיקה על ההתנהגות הצרכנית 14
נספרסו 16
דיור 16
קיט-קט 17
פולקסווגן 17
דיון 18
סיכום ומסקנות 20
הצעות למחקרי המשך 20
ביבליוגרפיה 22

עבודה סמינריונית בקורס תרבות צריכה. "אני קונה משמע אני קיים", משפט המתאר את האוכלוסייה בתקופה הפוסט מודרנית. הצריכה הפכה לחלק בלתי נפרד מחיי היום יום שלנו. הקלות של הרכישה תודות למעבר לרשת, התחרות ההולכת וגוברת והמחירים ההולכים ויורדים תודות לתחרות הזו מביאים לשבירת שיאים בצריכה. תרבות צריכה היא בעצם שם כולל למערך כלכלי וחברתי שכל מטרתו היא לעודד את הצריכה של מוצרים בין אם הם מוחשיים או מופשטים כמו מוצרי שירות למיניהם. תרבות הצריכה משגשגת תודות למודעות הגבוהה הקיימת היום למיתוג, הצרכנים מזדהים עם המותגים, הם רואים במיתוג כמשהו המגדיר אישיות ובעל תכונות המגדירות את האדם הצורך את המותג, (Dittmar, H. (2007)).

שאלת המחקר: כיצד המוסיקה משמשת ככלי עזר למשיכת הצרכן באמצעות הפרסומות? והאם מדובר בתודעה כוזבת או בביטוי של הכוח הצרכני?.