מטלת מנחה סטייה חברתית 10270

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 13
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 99
שנת הגשה 2021
מספר מילים 1291
מספר מקורות 1

תקציר העבודה

מטלת מנחה ממ"ן 13 סטייה חברתית 10270

הקדמה: היחס החברתי כלפי הטבק ידע שינויים לאורך ההיסטוריה, מהרגע שהטבק הגיע לאירופה בסוף המאה ה-15, הוצאת העשן מהאף ומהפה גררה תגובות כאל תופעה דמונית )שדונית( , חל איסור בשימוש טבק ועונש מוות למשתמש. ברבות השנים, התגובות …..

לפני שנות ה-90- עד שנת 1964 טבק בארה"ב ממשיך לקבל יחס חיובי ואף הצריכה בסיגריות גדלה, הטבק הותר בחוק וזכה לחסינות ……..

החל משנות ה-90 ננקטו מס צעדים משפטיים ופוליטיים כפיקוח נגד מכירת הטבק, כתוצאה מכך החלו שינויים בתגובה החברתית לשימוש בטבק והחמרה ביחס לטבק והם התבטאו במספר דרכים: חקיקה- העישון יוצא מחוץ לחוק ……..

המשמעות של הרעיון הקונסטרוקציוניסטי הבנייה חברתית –תהליך חברתי המייצר הגדרות לגבי תופעות או מציאות שאנו מאמינים שהיא …

ב. 20/20 מעולה!!! עד שנות ה-90 תופעת העישון מוגדרת עובדתית אובייקטיבית כתופעה מסוכנת לבריאות ,הגורמת למחלות קשות, ומהווה %20 ממקרה המוות בארה"ב כתוצאה מעישון ישיר ופאסיבי, תמותה גבוהה של תינוקות עקב עישון בזמן הריון ,ולמקרה…

משנות ה-90 והלך ואילך, ישנו שינוי במידת ההבניה ,התגובה כלפי העישון וכלפי תעשיית הטבק הולכת ומחמירה ומשקפת ……..

עד שנות ה-90 לא היה קונפליקט או ניגוד אינטרסים ביחס לטבק בין קבוצות בעלות הכוח, ככל שעישנו יותר כל בעלי קבוצות ……