מטלת מנחה סטייה חברתית 10270

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 11
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 100
שנת הגשה 2021
מספר מילים 1335
מספר מקורות 1

תקציר העבודה

ממ"ן 11
סטייה חברתית 10270

100!

שאלה מס '1:
.1 א. לאחר שמצאנו את הגדרת הסטייה והיא "הגדרת הפשרה" והבנו מה הן התופעות שראוי להסתכל
עליהן ולדבר עליהן ולחקור אותן בתחום ….

2.א. הפרספקטיבה הפוזיטיביסטית: זוהי פרספקטיבה אשר חוקרת את התנהגות הסוטה ומנסה להבין
מדוע אנשים סוטים.
היא מנסה להתבונן בתופעת הסטייה מזווית ראייה מסוימת ולפיכך אלו הן מאפייני הסטייה:
"המוגדר כסטייה נושא מהות אובייקטיבית ואוניברסלית סוטה"
כלומר כל מה שחברה באשר היא מגדירה כסטייה הוא אכן כזה, כאשר ……

3.א. דוגמא לתופעה שמוגדרת כסטייה לפי הפרספקטיבה הפוזיטיביסטית:
גילוי עריות: על פי הפוזיטיביסטים גילוי עריות הוא סטייה במהותה ,גילוי עריות הוא קיום יחסי מין בתוך
המשפחה, מבחינה חברתית גילוי ………

1.ב. הדבר הטעון הסבר לפי הפרספקטיבה הקונסטרוקציוניסטית לחקר הסטייה.
הסטייה: " יחסית בהגדרותיה שאינן נושאות בהכרח מהות אובייקטיבית סוטה"
הקונסטרוקציוניסטים ….

2.ב. לפי הגישה הקונסטרוקציוניסטית הדבר הטעון הסבר הוא ההגדרות והתגובות לסטייה.
הקונסטרוקציוניסטים אומרים כי מה שהוגדר כסוטה הוא לא בהכרח סוטה מכיוון שהוא לא הוגדר כך בשל
התכונות האובייקטיביות ……..
..
3.ב.
דוגמא לתופעה שמוגדרת כסטייה לפי הקונסטרוקציוניסטים:
עישון מריחואנה: על פי הפוזיטיביסטים עישון מריחואנה בפומבי הוא תופעה שראוי להכליל אותה כסטייה.
אך האם זו סטייה חברתית? האם היא אוניברסלית? האם היא דטרמיניסטית?
פרט שמעשן מריחואנה באמסטרדם ששם העישון עבר ………
שאלה מס '2:
א. בבאנו לחפש הגדרה מתאימה לסטייה שתכלול בתוכה את כל מרכיבי הסטייה, אנו מתחילים בתהליך אשר
מוביל אותנו ……….

ההגדרה האבסולוטית אומרת …..

2.הגדרת הסטייה על פי האבנורמליות פסיכולוגית:
ההגדרה ……..

3. ההגדרה הסטטיסטית:
ההגדרה הסטטיסטית ….

4. הגדרת הסטייה על פי נזק:
ההגדרה אומרת ……

5. ההגדרה על פי החוק הפלילי:
ההגדרה אומרת שכל עברה על החוק ………

1. ההגדרה הנורמטיבית של הסטייה:
סטייה היא כל תופעה אשר מפרה נורמה בחברה מסויימת, כלומר לכל חברה …..

2. ההגדרה התגובתית הנוקשה של הסטייה:
שלילית ומעוררת גינוי כלשהו ובכדי ……..

. ההגדרה המאפיינת לסטייה הגדרת הפשרה:
ההגדרה הזו היא איחוד בין שתי ההגדרות המועילות אך לוקות בחסר של הסטייה.
"סטייה היא מעשים, אמונות ……..

. להלן דוגמא לסטייה על פי הגדרת הפשרה:
אדם אשר בחופים מסויימים רגיל להתהלך עירום)נודיסט(
בחוף רגיל )ללא נודיסטים( הוא יפשוט את בגדיו.. התופעה הנ"ל תחשב לסטייה לפי ההגדרה המאפיינת
לסטייה משום: דבר ראשון ………………