יסודות המחקר הכמותי ב

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 11
מקצוע ,
קורס
מילות מפתח
ציון 100
שנת הגשה 2021
מספר מילים 56
מספר מקורות 1

תקציר העבודה

המבחן נפתר ידנית ונסרק.