שינה והפרעות שינה - 2022א

תקציר העבודה

שאלות הממ"ן:

שאלה 1 (40 נקודות)
(12 נק') א. על פי הרצאתו של פרופסור יובל ניר, תארו שני ממצאים מחקריים התומכים בחשיבות השינה ללמידה וזיכרון
ממצא ראשון: (מקסימום 4 שורות)
ממצא שני: (מקסימום 4 שורות)
(12 נק') ב. על פיTononi, & Cirelli (2013) תארו בקצרה את המונחים הומיאוסטזיס וברירת הפחתה מתיאורית ה-SHI. מה החידוש בתיאוריה זו לעומת תיאוריות אחרות בספרות:
הומיאוסטזיס: (מקסימום 3 שורות)
ברירת הפחתה: (מקסימום 3 שורות)
חידוש: (מקסימום 3 שורות)
(6 נק') ג. על בסיס מאמרו של לביא (1994) ענו על הסעיף הבא: תארו את שיטת העציץ ההפוך והסבירו מה היתרון בשיטה מחקרית זו לעומת שיטות אחרות בספרות?
שיטת העציץ ההפוך: (מקסימום 3 שורות)
יתרון לעומת שיטות אחרות: (מקסימום 3 שורות)
(10 נק') ד. רינה מעוניינת להרדים את ילדה בצורה מהירה וקלה. היא שוקלת להשתמש בעזר שינה. חברתה של רינה הציעה לה להשתמש בעזר שינה מסוג חולצה עם ריח אותה לבשה בעבר אבל רינה אינה משוכנעת שיש יתרון מגובה מחקרית לשימוש בעזר השינה עם הריח. תארו ממצא מחקרי מהמאמר של Burnham (2002) הרלוונטי לסוגיה הנדונה בשאלה והסבירו האם על פי הממצא שתיארתם כדאי לרינה להשתמש בעזר השינה המדובר.
ממצא מחקרי: (מקסימום 4 שורות)
הסבר: (מקסימום 4 שורות)

שאלה 2 (40 נקודות)
קראו את תיאור המקרה שלפניכם. עליכם להשיב על כל הסעיפים בשאלה המופיעה אחריו.
ים, בת 26, הגיעה למרפאה לשינה בבקשה לעזרה. לדבריה מילדות דפוסי השינה שלה אינם טובים. בילדותה מתארת כי סבלה מפאזת שינה מוקדמת והתקשתה להשאר ערה בזמן מסיבות עם חברים. בגיל ההתבגרות בעיה זו נפתרה אך כיום, לאחר לידת בנה הראשון – שקד (בן השנה), צצו בעיות חדשות. ים שיתפה בפגישה הראשונה כי בנה נרדם בשעות מוקדמות מאוד כפי שסופר עליה בתור ילדה. לצערה, אינה יכולה להיעזר ולשאול את הוריה כיצד טיפלו בנושא כשהייתה קטנה על רקע סכסוך משפחתי בשנתיים האחרונות שכתוצאה ממנו אינה מדברת עם הוריה. מעבר למצבו של שקד, חווה ים בשלושת החודשים האחרונים תופעה מטרידה- כמעט בכל לילה לפני שנרדמת היא שומעת בום חזק. הבום מבהיל אותה אך לאחר ששאלה חברות המתגוררות אליה בסמיכות הבינה כי הקול אינו אמיתי. ים אינה יודעת איך להבין את התופעה ונחלצת כי מאמינה ש"משתגעת".
(10 נק') א. מהי בעיות השינה שממנה סובלת ים כיום? הציעו אבחנה מתאימה, תוך התייחסות לתת-סוג (type) המתאים, ותארו בקצרה את מאפייני האבחנה מבחינת סימפטומים ואפיונים ייחודיים כפי שעולים מתיאור המקרה הנוכחי לפי הפורמט הבא:
אבחנה :(מקסימום שורה אחת).
סימפטומים: (מקסימום 5 שורות).
מאפיינים שעולים מתיאור המקרה: (מקסימום 4 שורות).
(10 נק') ב. תארו את בעיית השינה של שקד, הציעו ותארו דרך אחת לטיפול בבעיה. יש לענות על פי הפורט הבא:
תיאור בעיית השינה של שקד: (מקסימום 4 שורות)
טיפול בבעיה: (מקסימום 4 שורות)
(20 נק') ג. הַבנו את בעיית השינה של שקד על פי המודל הטרנזקציונלי (transactional model) המוצג במאמר של Sadeh ועמיתיו (2010) על פי הפורמט הבא לכל גורם: שם גורם, הסבר מה הוא הגורם, מאפיינים רלוונטיים במקרה הנוכחי. (מקסימום 14 שורות).

שאלה 3 (20 נקודות)
(10 נק') א. הטבלה שלפניכם לקוחה מתוך מאמרה של בלנג'ר ועמיתיה (2014) . תארו את הממצאים בטבלה והסבירו מה הן מסקנות החוקרים בעקבות הממצאים וכיצד הממצאים תורמים לידע בספרות מעבר למה שהיה ידוע בספרות בעבר
ממצאים בטבלה __________________________________________
מסקנות החוקרים והחידוש לספרות _________________________________

(10 נק') ב. תארו את מטרת מחקר של קרסקדון (2011) , את החידוש במחקר הזה לעומת מחקרים קודמים בתחום ואת הממצאים המרכזיים של המחקר
מטרת המחקר ________________________________________________
חידוש ______________________________________________________
ממצאים עיקריים _____________________________________________